// header("location:" . $sayfa);


KIRKLARELİ ALENKA ENERJİ ÜRETİM VE YATIRIM LTD.ŞTİ.tarafından yapılması planlanan KIYIKÖY RES KAPASİTE ARTIŞI ( 28MWm/MWe DEN, 100MWm/100MWe ye) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Gerekli çalışmaların yapılmasını müteakip Bakanlıkça nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun üç(3) iş gününde Komisyon üyesi kadar çoğaltılması istenir. Çoğaltılan Nihai ÇED Raporu beş(5) gün içerisinde Bakanlığa sunulur” doğrultusunda nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde KIRKLARELİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları