// header("location:" . $sayfa);


KIRKLARELİ il DEMIRKÖY, PINARHISARVIZE, ilce Ormancıhekiminkireçocağı, kireçocağı ve ketenlik mevkiinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 154 kV Traçim - Demirköy Elektrik Enerjisi İletim Hattı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler KIRKLARELİ Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebilir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları