// header("location:" . $sayfa);

T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Poyralı Köyü Mevkiinde, Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “74557 Ruhsat No.lu I- B Grubu Çimento Kili Ocağı Kapasite Artışı” projesiyle ilgili olarak, hazırlanan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliği kapsamında incelenip değerlendirilmiş olup, söz konusu Rapor Bakanlığımızca Nihai olarak kabul edilmiştir¬ ve inceleme değerlendirme süreci sona erdirilmi-ştir. 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliği 14. maddesi (1) bendi "Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır." denilmektedir. Buna göre, yukarıda anılan projeye iliş¬kin varsa görüş¬, soru ve önerilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildiri1mesi gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur. Adres : Bademlik Mah. Eriklice Cad. No:8 39100 Merkez/KIRKLARELİ Tel : 0288.214.10.68 Fax : 0288.214.16.56
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları