KIRKLARELİ ili LÜLEBURGAZ,  ilcesi BÜYÜKKARIŞTIRAN BELDESİ, BAŞAĞIL MEVKİİ, E-5 KARAYOLU ÜZERİ, 438 ADA, 261 PARSEL mevkiinde ÇED OLUMLU

KIRKLARELİ ili LÜLEBURGAZ, ilcesi BÜYÜKKARIŞTIRAN BELDESİ, BAŞAĞIL MEVKİİ, E-5 KARAYOLU ÜZERİ, 438 ADA, 261 PARSEL mevkiinde ÇED OLUMLU

20.04.2017


KIRKLARELİ ili LÜLEBURGAZ, ilcesi BÜYÜKKARIŞTIRAN BELDESİ, BAŞAĞIL MEVKİİ, E-5 KARAYOLU ÜZERİ, 438 ADA, 261 PARSEL mevkiindeki BUNGE GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. LÜLEBURGAZ ŞUBESİ tarafından yapılması planlanan BİTKİSEL HAM YAĞ ÜRETİMİ KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; KIRKLARELİ Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de KIRKLARELİ Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları