// header("location:" . $sayfa);

Kırklareli Ili Pınarhısar Ilçesi Poyralı Köyü Mevkisinde, Limak Çimento San.ve Tic.a.s. tarafından yapılması planlanan 74557 Ruhsat No Lu I- B Grubu Çimento Kili Ocagı Kapasite Artısı projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeligi geregince hazırlanan ÇED Raporu, Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi üzerinden Bakanlıgımıza sunulmustur. Proje ile ilgili komisyon üyesi olarak görevlendirilen yetkili temsilci/temsilcilerinizin,Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminde yer alan ÇED Raporu hakkında kurum/kurulusunuz görüs ve düsüncelerini belirtmek üzere gerekli dökümanlarla birlikte 04/04/2017 tarihinde saat 14:00 da Bakanlıgımız Mustafa Kemal Mahallesi Eskisehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9.km No:278 Çankaya/ANKARA adresinde 3.kat toplantı salonunda gerçeklestirilecek 2. Inceleme-Degerlendirme Komisyonu Toplantısına ve ÇED süreci içerisinde yapılacak diger toplantılara katılımın saglanması ve kurum/kurulus görüsünüzün toplantı tarihinden önce sistem üzerinden Bakanlıgımıza iletilmesi hususunda, Bilgilerini ve geregini arz ve rica ederim.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları