DUYURULAR

MEKANSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMLANDI 17.05.2017 Bakanlığımızca hazırlanıp 14/06/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talepleriyle açılan davalarla ilgili olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/12/2017 tarihli ve YD İtiraz No:2016/1249, YD İtiraz No:2016/1246 sayılı kararlarının icaplarına göre, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yeni bir düzenleme yapılmış olup, söz konusu Yönetmelik değişikliği 17/05/2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
YENİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ GÖREVİNE BAŞLAMIŞTIR 14.12.2016 YENİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ GÖREVİNE BAŞLAMIŞTIR
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI TALEBİ DANIŞTAY TARAFINDAN KARARA BAĞLANDI 21.11.2016 MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI TALEBİ DANIŞTAY TARAFINDAN KARARA BAĞLANDI
ŞEHİRLER İÇİN KENTSEL TASARIM REHBERLERİ HAZIRLANIYOR 03.05.2016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sürdürülebilir, güvenli, çevreye duyarlı, yaşanabilir ve kimlikli yaşam çevrelerinin oluşturulması amacıyla, modern mimari teknikleri ile geleceğin şehircilik vizyonuna sahip ve kentlerin özgün kimliğine sahip çıkan bir anlayış çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.
KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 08.08.2014 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılarak dolgu alanlarında ibadet yeri yapımı olanağı getirilmiştir.
TERCİHLİ KULLANIM İLE İLGİLİ GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI 08.08.2014 İmar planlarında “tercihli kullanım”, “kentsel servis alanı” vb karma kullanım kararı ile birden fazla kullanıma imkan sağlanan ancak konut kullanım oranları belirtilmeyen planlarda yapılacak uygulamaları açıklayan Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 22/01/2013 tarihli ve 1151 sayılı (2/2013) nolu Genelgesi ile 29/01/2013 tarihli ve 1743 sayılı (2013/6) nolu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
2014 YILI TÖYB LİSTESİ AÇIKLANMIŞTIR. 31.03.2014 2014 YILI TÖYB LİSTESİ AÇIKLANMIŞTIR.
MUCAVİR ALAN TEKLİFLERİNE İLİŞKİN 31/07/2013 TARİH VE 2013/22 SAYILI GENELGE YAYIMLANMIŞTIR 14.08.2013 Mucavir alan tekliflerine ilişkin 31/07/2013 tarih ve 2013/22 sayılı genelge yayımlanmıştır. Genelgeye göre yeniden düzenlenen "mücavir alan tekliflerine ilişkin kılavuz" Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü web sayfasında yayımlanmaktadır.
MEKANSAL PLANLARIN BAKANLIĞIMIZA GÖNDERİLMESİ, İNCELENMESİ VE ARŞİVLENMESİ İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLANDI 24.06.2013 MEKANSAL PLANLARIN BAKANLIĞIMIZA GÖNDERİLMESİ, İNCELENMESİ VE ARŞİVLENMESİ İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLANDI (2013/17)
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YENİLENİYOR 25.03.2013 Yeni Yönetmelik Taslağında mekânsal planlama kademelenmesi yeniden tanımlanmış, planlarla ilgili ilkeler belirlenmiş, diğer plan türleri ile ilişkileri kurulmuştur. Ayrıca, planların hazırlanması sürecinde uyulacak esaslar açıklanmış, planlarla ilgili yapılacak araştırma ve analiz konuları genel başlıklar altında sıralanmış, eşik analizine yer verilmiştir.