// header("location:" . $sayfa);

STAJ DUYURUSU

         Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Müsteşarlık Makamından alınan 08/03/2016 tarih ve 1258 sayılı yazı gereği ödenek olmaması  nedeni ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında belirtilen yasa gereği  Bakanlığımızda staj yapılması uygun görülmemiştir.