DUYURULAR

IV. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi 23.08.2017 21-24 Şubat 2018 Afyonkarahisar- Akrones Hotel
2015 yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları 26.03.2015 2015 yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları