SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Atık Yönetimi

 • Atık Yönetimi

   Sıkça Sorulan Sorular (Atık Yönetimi)

  1 - Nasıl geri dönüsüm yapılır?
  Her birey ihtiyaçlarını karsılamak üzere her gün birçok farklı ürün satın alır. Alınan bu
  ürünler çogu zaman, daha saglıklı ve korunaklı muhafaza edilmek üzere ambalajlanmaktadır.
  Ambalaj atıklarını, diger atıklardan ayrı sekilde biriktirmek sureti ile tekrar geri dönüsüme
  sevk edilebiliriz. Satın aldıgımız ürünlerin ambalajlarını evlerimizde ayrı birer torbada
  biriktirerek, ilk adımı atmıs oluruz. Biriktirdigimiz ambalaj atıklarını, evimize en yakın
  ambalaj atıgı konteynerine atarak geri dönüsümü baslatırız. Eger oturdugunuz belediye
  sınırları içerisinde ambalaj atıgı konteyneri yoksa belediyenize bu konuda basvurmalısınız.
  2 - Ambalaj atıklarımı nasıl biriktirecegim? Biriktirdikten sonra ne yapacagım?
  Evde, isyerlerinizde, alısverislerinizde kullandıgınız ürünlerin ambalajlarını ayrı sekilde
  biriktirebilirsiniz. Evinizde iseniz ambalaj atıklarınızı, diger çöplerinizden farklı olarak mavi
  renkteki çöp torbalarında biriktirmelisiniz. Apartman görevlisine bu sekilde teslim etmeniz
  geri dönüsümün ilk adımı olarak yeterli olacaktır. Ayrı olarak biriktirdiginiz ambalajlarınızı
  ister belediyeniz tarafından temin edilmis geri dönüsüm konteynerlerine de bırakabilir, is
  yerinizde veya okulunuzda geri dönüsüm kutuları var ise bu noktalara da atıklarınızı
  atabilirsiniz. Bu konteynerler belediyeniz tarafından düzenli olarak toplatılmak zorundadır.
  3 - Ambalaj atıklarımı ayrı olarak biriktiriyorum ancak belediye tarafından
  toplanmıyor, ne yapmalıyım?
  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi kapsamında il, ilçe ve ilk kademe belediyeleri,
  ambalaj atıklarınızın ayrı toplanması konusunda yönetim planı hazırlamak ve atıklarınızı
  toplamak veya toplattırmak ile yükümlüdür. Belediyenizin bu yönde bir çalısması var ancak
  atıklarınız toplanmıyor ise belediyenize basvurarak hangi gün ve saatlerde mahallenizde
  atıkların toplandıgına dair bilgi almanız gerekmektedir.
  4 - Belediyemizden geri dönüsüm kumbaralarından apartmanımıza, mahallemize,
  okulumuza istiyoruz, ne yapmalıyız?
  Tüm geri dönüsüm kumbara taleplerinizi öncelikle belediyenize bildirmelisiniz. Belediyelerin
  hazırlamıs oldu ambalaj atık yönetim planları kapsamında kumbaralar yerlestirilmektedir.
  5 - Atık pillerimi nereye verebilirim?
  Atık pillerin kaynakta ayrı toplanması konusunda Bakanlıgımız tarafından yetkilendirilen ve
  Türkiye’de atık pil konusunda tek yetkili kurulus olan Tasınabilir Pil Üreticileri ve
  thalatçıları Dernegi (TAP) 2004 yılından beri atık pil toplama çalısmalarını Bakanlıgımız
  koordinasyonunda yürütmektedir. http://www.tap.org.tr/atik_pil_toplama_noktalari_nerede-
  123.html adresinden size en yakın pil toplama noktasını bulabilirsiniz. PTT Subeleri, okullar,
  üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, muhtarlıklar, camiler, marketlerde (BM, TESCO,
  KPA, CARREFOUR, MGROS, METRO GROSMARKET, TEKNOSA, KOÇTAS,
  PRAKTKER gibi) atık pil toplama noktaları bulunmaktadır.
  6 - Bitkisel atık yagları nereye verebilirim?
  Yagı kesinlikle lavaboya dökmüyoruz. Lavabo ve kanalizasyon borularının tıkanmasına
  neden olur, atıksular eristikleri deniz ve nehirlerde suyun hava almasını engelleyecek yag
  filmi ile suyun yüzeyinin kaplanmasına neden olur. Bu balıkların ölmesine neden olur. Ayrıca
  su ortamındaki balıkların avlandıktan sonra yenirken tadını bozar. Atıksu arıtma tesisinde
  yagın giderilmesi biraz daha güçtür. Dolayısıyla, atık yaglarımızı katiyetle lavabodan
  dökmüyoruz. Bunu toplayan kuruluslara veriyoruz. Toplayan firmalar bu yaglardan biyodizel
  elde ediyorlar. Bu yolla petrol kaynaklarımızın kısmen korunmasını saglıyoruz ve atmosferik
  ısınması da engellemis oluyoruz. Atık yag toplayan firmalar Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı
  tarafından yetkilendiriliyor.
  Lisanslı geri kazanım tesislerin listesini http://www.csb.gov.tr/gm/ced/ baglantısından
  indirebilirsiniz. Size en yakın olan kurulusla temasa geçip, atık yaglarınızı vermek için
  organizasyona dahil olabilirsiniz:
  7 - Atık Elektrikli ve Elektronik Esyalarımı (AEEE) nereye verebilirim?
  Kullandıgınız elektrikli ve elektronik esyalar atık haline geldiginde bunları belediyelerin
  kuracakları atık getirme merkezlerine, üreticiler ve lisanslı isleme tesisleri tarafından
  kurulacak aktarma merkezlerine veya yeni bir elektrikli ve elektronik esya satın aldıgınızda
  talep etmeniz halinde benzer özellikteki eski elektrikli ve elektronik esya atıgınızı elektrik ve
  elektronik esya bayilerine veyadagıtıcılarına hiçbir ücret ödemeden verebilirsiniz.
  8 - Aracımı hurdaya ayırmak istiyorum ne yapabilirim?
  M1, N1 kategorisindeki hurda araçlar için 81 ilde araç sahiplerinin rahatça ulasabilecegi,
  araçlarını teslim edebilecekleri ve hurdaya ayırabilecekleri Teslim Yerleri olusturulmustur.
  Bakanlıgımız ve Emniyet Genel Müdürlügü isbirligi ile olusturulan “ÖTA Veri Sistem” adlı
  çevrim içi veri paylasım sistemi ile lisanslı tesislere teslim edilmeyen ömrünü tamamlamıs
  araçların Emniyet Müdürlügünce hurdaya ayrılması engellenmistir. ÖTA teslim yerleri
  listesini http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/ baglantısından indirebilirsiniz.
  9 - Atıkları yurtdısına göndermek yasal mı?
  Atıkların yurtdısına ihracının kuralları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi'nce
  belirlenmistir, yani yasaldır.
  10 - Notifikasyon (Ön Bildirim) nedir?
  Notifikasyon atıgın yurtdısına ihracı için gereken izin belgesidir. Bu belge atıgın ihraç
  edilmesi sürecinde gerekli olup atıgı üreten firma bilgileri, bertaraf edici firma bilgileri,
  tasıyıcı firma bilgileri, atıgın hangi gümrüklerden giris çıkıs yapacagı, ithalatçı ve ihracatçı
  ülkelerin ve varsa transit geçilecek olan ülkelerin onayları gibi izinleri kapsar. Ayrıca atıgın
  miktarı ve kaç seferde sevk edilecegi bu belgede bildirilir. Notifikasyon onayı tek seferlik
  çıkartılabilecegi gibi yıllık olarak ta çıkartılabilmektedir. Notifikasyon formu Tehlikeli
  atıkların kontrolü yönetmeligi Ek 10- da yer almaktadır.
  11 - Satıs noktaları ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermek zorunda mıdır?
  Getirme merkezlerinin teknik ve idari detayları nelerdir?
  Getirme Merkezi tebligi 31.12.2014 tarihinde yayınlanmıstır. Satıs noktaları istemeleri
  durumunda üçüncü sınıf getirme merkezi kurabilirler.
  Ayrıca, Danıstay 14. Dairesinin 2011/16069 esasına kayden açılan davada Yönetmeligin
  5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendi ile 23’üncü maddesinin 3, 4, 5 ve 6’ncı
  fıkralarında yer alan “bedelsiz sartı aranmaksızın” ibaresinin iptal kararı verilmis olup, temyiz
  sonucunda yeni bir karar verilinceye kadar, karar icaplarına uygun olarak ambalaj atık
  üreticilerinin ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine veya toplama/ayırma tesisine
  bedelsiz olarak vermesinin saglanması gerekmektedir.
  12 - Belgelendirmeler “atık ambalaj sistemine” nasıl bildirilecektir?
  Belgelendirme faaliyeti elektronik yazılım programı üzerinden gerçeklestirilmektedir.
  13 - Metal ambalaj atıkları için belgelendirme yükümlülügünde lisans sartı var mıdır?
  Metal ambalaj olarak çelik/teneke ve alüminyum ambalajlar kullanılmaktadır. Metal ambalaj
  atıklarının belgelendirilebilmesi için 31.12.2014 tarihine kadar metal ambalaj atıklarında
  lisans/geçici faaliyet belgeli olma sartı aranmamaktadır. 01.01.2015 tarihinden itibaren metal
  ambalaj atıklarının belgelendirmesinin yapılabilmesi için lisanslı geri dönüsüm tesisine
  gitmesi gerekmektedir.
  14 - Alısveris posetleri ambalaj mıdır?
  Yönetmeligin EK-1 inde ambalaj tanımına iliskin örnekler verilmistir. Bu örneklere göre
  alısveris posetleri ambalaj olarak tanımlanmamaktadır. Ancak, Yönetmelikte alısveris
  posetleri ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Ambalajlı ürünlerin satısını yapan 200
  m2’denbüyük kapalı alana sahip satıs noktaları, poset kullanımını en aza indirecek tedbirleri
  almak veyapılan çalısmaları Çevre ve Sehircilik l Müdürlüklerine göndermekle
  yükümlüdürler.
  15 - Çevre lisansı almak isteyen isletmelerin ambalaj atıgı yönetim planına dahil
  olmaları bir zorunluluk mudur?
  2011 tarihli Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi ile çevre lisansı almakisteyen
  isletmelerin “ambalaj atıgı yönetim planına uygunluk yazısı” zorunlulugukaldırılmıstır.
  Bunun yerine “Ambalaj Atıgı Veri Giris Sistemi l Müdürlügü Onay Yazısı” istenmektedir.
  Ambalaj atıgı yönetim planı uygunluk yazısının istenmemesi ambalajatıgı toplama ayırma
  tesislerinin belediyelerde ayrı toplama çalısmalarını yürütmeyecegianlamını tasımamaktadır.
  Belediyelerde yürütülen ambalaj atıklarının kaynagında ayrıtoplama çalısmaları çevre
  lisanslı/geçici çalısma ambalaj atıgı toplama ayırma tesisleriyleyürütülmesi bir zorunluluk
  olarak devam etmektedir.
  16 - Tıbbi atıklarla, tehlikeli atıklarla ve atık yaglarla kontamine olmus ambalaj
  atıklarının bildirimi yapılacak mıdır? Hangi tarihte yapılacaktır?
  24.08.2011 tarihli Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi ile Tıbbi Atıkların Kontrolü
  Yönetmeligi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi ve Atık Yagların
  KontrolüYönetmeligi kapsamında bertarafı tanımlanan ambalajlara da bildirim zorunlulugu
  getirilmisolup, bu tür ürünleri ambalajlı olarak piyasaya süren isletmeler ürünlerinin
  ambalajlarına iliskin bildirimlerini 2013 yılı Subat ayının sonuna kadar yapılacaklardır. 2013
  yılında 2012yılında piyasaya sürdügü ürünlerin ambalaj miktarları bildirilecektir. Ancak tıbbi
  atık,tehlikeli atık ve atık yaglarla kontamine olmus ambalaj atıklarının belgeleme
  yükümlülügü bulunmamaktadır. Bu ambalajların bertarafı ilgili mevzuatları kapsamında
  yapılacaktır.
  17 - Belgeleme muafiyeti her ambalaj türü için ayrı ayrı 3000 kg sınırını saglamalı
  mıdır?
  Piyasaya süren isletmeler farklı ambalaj malzemeleri kullanmaktadırlar. Piyasaya sürülen
  malzeme cinsine bakılmaksızın toplam ambalaj miktarı esas alınmaktadır. Ancak, ihraç
  edilen, ahsap ve tekstil ambalaj atıklarının toplama hedefi bulunmadıgından, bu ambalajlar
  toplam miktara dâhil edilmemektedir. Elektronik yazılım programı da bu kapsamda
  hesaplama yapmakta ve muaf olarak göstermektedir.
  18 - Yönetmelikte yeni bir kavram olarak sanayi isletmesi tanımı getirilmistir. Bu
  kapsamda sanayici nasıl belirlenecektir?
  Sanayi Sicil Kanununda tanımlanan ve sanayi sicil belgesi bulunan isletmeler sanayi isletmesi
  olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca çevre lisanslı ambalaj atıgı toplama ayırmave geri dönüsüm
  tesisleri ambalaj atıklarını aldıkları sanayi isletmelerinin sanayi sicilnumaralarını “atık
  ambalaj elektronik yazılım programına” http://atikambalaj.cevre.gov.tr adresini kullanarak
  girmeleri gerekmektedir. Sanayi sicil belgesi bulunan sanayi isletmeleriolusan ambalaj
  atıklarını çevre lisanslı/geçicifaaliyet belgeli toplama ayırma tesisine veya belediyenin
  toplama sistemine verilmesigerekmektedir.
  19 - Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi kapsamında kod ve sifre alacak mıyım?
  Herhangi bir ambalaj üretimi yapılması, ambalajın ithal veya ihraç edilmesi, ürünlerin
  ambalajlı olarak satısa sunulması, fason üretim yapılması durumunda bulundukları ilin Çevre
  ve Sehircilik l Müdürlügünden bildirim yapmak için kod numarası ve sifre alınması bir
  zorunluluktur.
  20 - Belgeleme sorumlulugumu yerine getirmek için lisanslı veya geçici çalısma izni olan
  toplama ayırma tesisleri ile anlasabilir miyim?
  2012 yılı itibarıyla ürününü ambalajlı olarak piyasa sürenler belgeleme sorumlulugunu yerine
  getirmek için depozito uygulaması, belediyeler ile sözlesme yapmak ve/veya yetkilendirilmis
  kurulusa üye olma yöntemlerinde birini tercih etmelidirler. Piyasaya süren isletmeler
  tarafından dogrudan toplama ayırma tesisleri ile belgeleme sözlesmesi yapılamazlar.
  21 - Ahsap ambalaj malzemesinde belgeleme sorumlulugu var mıdır?
  24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüge giren Ambalaj Atıklarının
  Kontrolü Yönetmeliginde 2013 yılı itibarı ile ahsap ambalaj malzemesi için geri kazanım
  hedefi getirilmistir. Dolayısıyla 2013 yılından itibaren belgeleme sorumlulugu bulunmaktadır.
  22 - Müracaat formlarını nasıl göndermeliyim?
  Ambalaj bildirimlerini içeren müracaat formları il müdürlüklerimizden alınan kod ve sifreler
  ile elektronik yazılım programı üzerinden her yıl subat ayı sonuna kadar, bir önceki yılın satıs
  rakamlarını içerecek sekilde gönderilmesi gerekmektedir. Bildirimleri posta ile
  gönderilmesine gerek yoktur.
  23 - Yönetmelikte tanımlanan usul ve esaslar ne zaman yayımlanacaktır?
  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliginde yer alan yetkilendirilecek kuruluslarda
  aranacak kurumsal, teknik ve mali özellikler ile buna iliskin usul ve esasları, belgelendirme
  dosyalarında bulunması gereken bilgi ve belgeler ile belgelendirme dosyalarının
  hazırlanmasında dikkat edilecek hususlara ait usul ve esasları, ambalaj atıkları yönetim
  planının hazırlanmasına, uygulanmasına ve izlenmesine iliskin usul ve esaslar 22 Ekim 2012
  tarihi itibarı ile Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü internet sayfasında yayınlanmaktadır.
  24 - Tıbbi atıklarla, tehlikeli atıklarla ve atık yaglarla kontamine olmus ambalaj
  atıklarının bildirimi yapılacak mıdır? Hangi tarihte yapılacaktır?
  24.08.2011 tarihli Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi ile Tıbbi Atıkların Kontrolü
  Yönetmeligi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi ve Atık Yagların Kontrolü
  Yönetmeligi kapsamında bertarafı tanımlanan ambalajlara da bildirim zorunlulugu getirilmis
  olup, bu tür ürünleri ambalajlı olarak piyasaya süren isletmeler ürünlerinin ambalajlarına
  iliskin bildirimlerini 2013 yılı Subat ayının sonuna kadar yapılacaklardır. 2013 yılında 2012
  yılında piyasaya sürdügü ürünlerin ambalaj miktarları bildirilecektir. Ancak tıbbi atık,
  tehlikeli atık ve atık yaglarla kontamine olmus ambalaj atıklarının belgeleme yükümlülügü
  bulunmamaktadır. Bu ambalajların bertarafı ilgili mevzuatları kapsamında yapılacaktır.
  25 - Belediyeler ambalaj atıkları elektronik yazılım programı için kod numarası ve
  sifrelerini nasıl alacaklar?
  Belediye tarafından http://online.cevre.gov.tr adresinden kullanıcı kodu ve sifre için bilgi
  girisinde bulunulması, Çevre ve Sehircilik l Müdürlügünden yazılı olarak kullanıcı kodu ve
  sifre talep etmesi gerekmektedir.
  26 - Serbest bölgelerde olusan ambalaj atıkları yönetimi nasıl olmalıdır?
  Yönetmelikte serbest bölgelerde olusan ambalaj atıklarının yönetimi hususunda hükümler yer
  almadıgından ambalaj atıgı toplama ayırma tesislerinin serbest bölgelerde bulunan subeleri
  aktarma merkezi olarak adlandırılmamaktadır. Ayrıca belediyelerin ambalaj atıgı yönetim
  sistemi dısında degerlendirilmektedir. Bu kapsamda serbest bölgelerde olusan ambalaj
  atıklarının bölge dısına çıkarılmasına Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeligi kapsamında
  olusturulacak komisyon tarafından karar verilmesi ve (2012/3) sayılı Çevrenin Korunması
  Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların thalatına Dair Dıs Ticarette Standardizasyon
  Tebliginin 10 uncu maddesi kapsamında atıgın özelligine göre Bakanlıgımızca ilgili
  yönetmelikler geregince verilmis olan toplama, ayırma, geri dönüsüm, geri kazanım, ara
  depolama, bertaraf tesisi lisansı, geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi veya çevre
  lisansına sahip isletmelere verilmesi gerekmektedir.
  27 - Kod numarası ve sifremi yeni aldım hangi yıllara ait olan bildirimleri doldurmam
  gerek?
  Ambalaj Elektronik Yazılım Programına kaydolunan yıl dahil olmak üzere bildirimde
  bulunmadıgı yıllarıda kapsayacak sekilde doldurmak ve o yıllara ait belgeleme
  sorumlulugunu yerine getirmek yükümlülügü yer almaktadır.
  28 - Tehlikeli Atık Beyan Formu doldurulması zorunlu mudur?
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi geregince, Atık Yönetimi Genel Esaslarına liskin
  Yönetmelik EK-4’te yer alan tehlikeli atıklar için zorunludur.
  29 - 2014 yılı beyanları için TABS ne zaman kullanıma açılacak?
  2014 yılına ait tehlikeli atık bildirimleri için sistem 01.01.2015 günü kullanıma açılacak olup,
  3 ay süre ile açık tutulacaktır.
  30 - Doldurulan formlar l Çevre ve Sehircilik Müdürlüklerine posta ile gönderilecek
  mi?
  Sistem girisleri Bakanlıgımız ve l Müdürlüklerince anında görüntülenebildigi için posta yolu
  ile herhangi bir belge gönderilmesi gerekmemektedir. Çevre ve Sehircilik l Müdürlükleri
  sisteme giris yapan veya 3 aylık süre sonunda hala giris yapmayan firmaları sistem üzerinden
  takip edebilmektedirler. Ancak, atık üreticisi beyan islemini bitirdikten sonra “beyan
  bilgilerini” yazdırmak ve bu belgeyi bes yıl süre ile saklamak zorundadır. Bakanlıgımızca
  yapılacak denetimlerde bu nüsha ibraz edilmek zorundadır.
  31 - Atık Üreticisi Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)’ne nasıl giris yapacak?
  Tehlikeli Atık Üreticilerinin http://online.cevre.gov.tr adresini kullanarak aldıgı Kullanıcı Adı
  ve Parola kullanılarak aynı adresten TABS uygulaması seçilerek giris yapılabilecektir.
  32 - Kullanıcı adı ve parolası bulunmayan firmalar ne yapacak?
  Kullanıcı adı ve Parolası bulunmayan firmalar http://online.cevre.gov.tr adresinden çevrimiçi
  basvuru yaparak kullanıcı adı ve sifresi temin edecektir. Firmaya baglı tesislerin tanımlanması
  kullanıcı adı ve parolaların belirlenmesi çevrimiçi sistemde yapılacaktır. Buna iliskin
  kullanım kılavuzları aynı web adresinde yayınlanmaktadır.
  33 - TABS a iliskin Kullanım Kılavuzu var mı?
  Sistemin kullanımının nasıl olacagına iliskin olarak hazırlanmıs detaylı “Kullanım Kılavuzu”
  Bakanlıgımız http://www.cygm.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.
  34 - Tıbbi atıklar için bu sistem kullanılacak mı?
  2013 yılı Ocak ayı itibariyle tıbbi atıklarda TABS ile bildirilmeye baslanmıstır. Bu dogrultuda
  tıbbi atık üreticileri de sistemi kullanacaklardır. Ayrıca tıbbi atık üreticileri 2014 yılında
  olusan tıbbi atıkları ile birlikte varsa diger tehlikeli atıklarını da bildirmekle yükümlüdürler.
  35 - Atık yaglar, Atık Pil ve Akümülatör ve Bitkisel Atık Yaglar için bu sistem
  kullanılacak mı?
  Akü satıs noktaları ve akü geçici depolama alanları hariç olmak üzere, atık pil ve aküler, atık
  yaglar ve kullanılmıs kızartmalık yaglar beyan edilecektir.
  36 - Tehlikeli atıgım yok diyenler firmalar da sisteme giris yapacaklar mı?
  Tehlikeli atıgım yok diyen firmalar giris yapacak, sadece firma bilgileri kısmı doldurulacaktır.
  37 - syeri kapatılmıs veya geçici süre ile faaliyeti durdurulmus olan firmaların da
  sisteme giris yapılması gerekiyor mu?
  2014 yılı içerisinde bir süre çalısmıs, kapatılmıs veya faaliyeti bir süreligine durdurulmus olan
  firmalar, 2014 yılına ait tehlikeli atıkları var ise beyan etmek zorundadır.
  38 - Flakonlar tıbbi atık mıdır?
  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeligi’nde kullanma süresi dolmus veya artık kullanılmayan,
  ambalajı bozulmus, dökülmüs ve kontamine olmus ilaçlar, asılar, serumlar ve diger
  farmasötik ürünler ve bunların artıklarını ihtiva eden kullanılmıs eldivenler, hortumlar, siseler
  ve kutuları farmasötik atık olarak tanımlanmaktadır. Farmasotik atık ise Yönetmeligin Ek 2
  Saglık Kuruluslarından kaynaklanan atıkların sınıflandırılması tablosuna göre tehlikeli
  atıklar sınıfına girmektedir. Bununla birlikte, Atık Yönetimi Genel Esaslarına liskin
  Yönetmeligin Ek-IV atık listesinde 150110* atık kodu, Tehlikeli maddelerin kalıntılarını
  içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmus ambalajlar olarak tanımlanmaktadır. Bu
  kapsamda kontamine olmus flakon cam ambalajlar, muhtemel tehlikeli atık olarak kabul
  edildiginden Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi hükümlerince toplanıp bertarafının
  saglanması uygun görülmektedir.
  39 - Serum siseleri tıbbi atık mıdır?
  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeligi'nin 12’nci maddesine göre kagıt, karton, plastik ve
  metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları sartıyla diger atıklardan ayrı olarak mavi renkli
  plastik torbalarda toplanırlar. Serum ve ilaç siseleri gibi cam ambalaj atıkları ise yine
  kontamine olmamaları sartıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise
  diger ambalaj atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. Kullanılmıs serum
  siseleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, igne gibi hasta ile temas eden
  kontamine olmus materyallerden ayrılır. Kontamine materyaller diger tıbbi atıklar ile birlikte
  toplanır. Toplanan ambalaj atıklarının, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeligi hükümleri
  dogrultusunda geri kazanılmaları saglanır.
  40 - Hastaneler tıbbi atık sterilizasyon veya yakma tesisi kurabilirler mi?
  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeligi’nin 33’üncü maddesine göre Üniteler tarafından
  münferit yakma tesisleri kurulamaz ve isletilemez. 46’ncı maddesine göre ise Üniteler
  tarafından münferit sterilizasyon tesisleri kurulamaz ve isletilemez.
  41 - Tıbbi atıkları bertaraf etme yükümlülügü kimindir?
  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeligi’nin 9 uncu maddesine göre Belediyeler Tıbbi atıkları
  geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına tasımak/tasıttırmakla, tıbbi atık
  bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, isletmek/islettirmekle, yükümlüdürler.
  42 - Hastaneler tıbbi atıklar için atık yönetim planı hazırlayacak mı?
  Evet. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeligi’nin 8 inci maddesinin (b) bendine göre, Tıbbi atık
  üreticileri, atıkların ayrı toplanması, tasınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında
  alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla
  yükümlüdürler. Ünite çi Atık Yönetim Planı Formatı Bakanlıgımız tarafından hazırlanmıstır.
  Bununla birlikte saglık kuruluslarından kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıklara iliskin
  Endüstriyel Atık Yönetim Planının hazırlanarak onaylanmak üzere ilgili valilige (Çevre ve
  Sehircilik l Müdürlügü) gönderilmesi gerekmektedir. Ünite çi Atık Yönetim Planı Formatı
  ile Endüstriyel Atık Yönetim Planı formatına Genel Müdürlügümüz www.csb.gov.tr
  adresinde “Güncel Belgeler” sekmesi altında yer alan “Atık Yönetimi” baslıgı altından
  ulasılabilmektedir.
  43 - Tüm tıbbi atıklar üreticileri UATF kullanmak zorunda mı?
  Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliginin Ek-1'inde yer alan (a) ve (b) bölümündeki ünitelerin
  (tıbbi atık üreticileri) ürettigi tıbbi atık miktarına bakılmaksızın, tıbbi atıkların geçici atık
  depolarından bertaraf tesislerine tasınması sırasında ulusal atık tasıma formu kullanılması
  zorunludur. (c) bölümünde belirtilen ünitelerden (tıbbi atık üreticileri) kaynaklanan tıbbi
  atıkların tasınması sırasında ulusal atık tasıma formu kullanılması sartı aranamaz; ancak tıbbi
  atıkların ünitelerden alınması esnasında tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu kullanılması
  zorunludur.
  44 - Aile Saglıgı Merkezleri tıbbi atıklarının tasınması sırasında UATF kullanmak
  zorundalar mı?
  Saglık merkezleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeligi’nin Ek-1’inde “Orta Miktarda Atık
  Üreten Saglık Kurulusları” olarak belirtilen (b) bölümü altında yer aldıgından, söz konusu aile
  saglıgı merkezlerinde olusan tıbbi atıkların tasınması esnasında ulusal atık tasıma formu
  kullanılması gerekmektedir.
  45 – UATF’yi nasıl temin edebilirim?
  Ulusal Atık Tasıma Formları atık üreticileri veya yetkilendirilmis kuruluslarca Çevre ve
  Sehircilik l Müdürlüklerinden ücreti mukabili temin edilir.
  46 – Tıbbi Atık Egitimini nereden alabilirim?
  Saglık kuruluslarından kaynaklanan tıbbi atıkların yönetimi ile ilgili esasları düzenleyen Tıbbi
  Atıkların Kontrolü Yönetmeligi’nin 52’nci maddesi geregince Bakanlıgımızca “Tıbbi
  Atıkların Kontrolü Yönetmeligi Egitim Programları Usul ve Esasları” belirlenmistir. Söz
  konusu egitimler, l Müdürlüklerimizin ilgili personelleri için “Egiticilerin Egitimi Programı”,
  saglık kuruluslarının ve belediyelerin ilgili personelleri için de “Yerel Egitim Programı”
  seklinde iki asamalı olarak uygulanmaktadır. Yönetmeligin uygulanmasından sorumlu saglık
  kuruluslarının, belediyelerin ve özel temizlik, tasıma ve bertaraf firmalarının personeli,
  Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri hakkında yerel egitim programına tabi tutulurlar.
  Yerel Egitim Programları Çevre ve Sehircilik l Müdürlükleri tarafından düzenlenmektedir.
  Yerel egitim programlarında yer alan konularla ilgili egitimler, egiticilerin egitimi programını
  basarıyla tamamlayan l Müdürlügü personeli tarafından verilir.
  47 - Atıgım var, tehlikeli mi degil mi bilmiyorum, ne yapmalıyım?
  a) Atık listesindeki kodlar ve (A) ve (M) isaretleri ne anlama gelir?
  Atık yönetimi genel esaslarına iliskin yönetmeliginin Ek-IV de (A) isareti ile gösterilen atıklar
  konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken aynı listede (M) isareti ile
  gösterilmis atıklar EK-III B deki esik konsantrasyonları üzerinde bir degere sahipse muhtemel
  tehlikeli atıktır. Bu ayırımın yapılabilmesi için atıgı temsil eden numuneleri EK-III B analizi
  konusunda Bakanlıgımızca yetkilendirilmis lisanslı bir akredite çevre laboratuvarında atık
  üreticisi tarafından analizinin yaptırılması gerekmektedir.
  Ayrıca dogal karakterleri ya da olusmalarına neden olan aktiviteye baglı olarak “Atık
  Yönetimi Genel Esaslarına liskin Yönetmeligi’nin ekinde yer alan Ek-III A’daki
  özelliklerden bir veya bir kaçına sahip olmaları ve Ek-III B de verilen tehlikeli özellikleri
  göstermeleri durumunda tehlikeli atık olarak sınıflandırılır.
  b) Hangi atıklar tehlikelidir?
  MSDS (Malzeme güvenlik Bilgi Formu) raporuna göre H1 den H14 özellikleri gösteren
  atıklar tehlikeli olarak sınıflandırılır.Tehlikeli oldugu bilinen bazı atıklar: boya, vernik,
  yapıstırıcı, kozmetik atıkları, laboratuvar kimyasalları, kullanım süresi geçmis ilaçlar, boya
  fosfat çamurları, bazı arıtma çamurları, flüoresan, kondansatör, x-ısını tüpleri, basınçlı kaplar,
  kartus toner atıkları sayılabilir.
  Bununla birlikte, tehlikeli atıklar atık listesinde yıldız (*) ile isaretli atıklardır.
  c) Atıgımı sınıflandırmayı bilmiyorum, atıgıma nasıl kod verecegim?
  Atıkları sınıflandırmada kullanılmak üzere Bakanlık web sitesinde Kılavuzlar bölümü altında
  “Atıkların Sınıflandırılması Kılavuzu” bulunmaktadır. Bu kılavuz kullanılarak atıgınızı ne
  sekilde sınıflandıracagınıza iliskin detaylı bilgi alabilirsiniz. lave sorularınız için
  Bakanlıgımıza resmi basvuruda bulunabilirsiniz.
  d) Çalıstıgım alanda/sektörde hangi atıklar çıkıyor?
  Bakanlıkça yapılan sektörel çalısmalar neticesinde sektörel kılavuzlar hazırlanmıstır. Bu
  kılavuzlara Bakanlık web sitesinde yer alan Kılavuzlar bölümü altından erisebilirsiniz.
  Çalıstıgınız alan/sektöre iliskin kılavuz yer almıyor ise Bakanlıkla iletisime geçilebilir.
  48 - Atık yagım var ne yapmalıyım?
  3 tane yöntem vardır.
  Bertaraf: Atık Yönetimi Genel Esaslarına liskin Yönetmeligin Ek–2 sinde yer alan
  islemlerden herhangi birisi yapabilir.(D1-D15 arası islemler: derine enjeksiyon, yüzey
  doldurma, düzenli depolama, yakma)
  Enerji Geri Kazanımı: Atık yagların mevcut yakıta ilave edilerek lisanslı tesislerde enerji
  amaçlı kullanımını yapılabilir.
  Geçici depolama: Atık yagların üreticileri tarafından faaliyet sahası içinde geçici olarak
  muhafaza edilme islemini veya yag üreticisi tarafından atık yag üreticisi ile birlikte atık
  yagların toplanması amacıyla perakende satıs ve/veya yag degistirme yerlerinde geçici
  muhafaza etme islemini yapabilir.
  a) Atık yag üreticisinin yapması gerekenler nelerdir?
  Atık yag üretimini en az düzeye indirecek sekilde gerekli tedbirleri almakla,
  Atık yag analizlerini 15 inci maddeye uygun olarak yapmak veya yaptırmakla, atık yagları
  kategorilerine göre ayrı ayrı 18 nci maddede belirtilen sekilde geçici depolamakla,
  Tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yagları birbirleriyle, PCB ve diger tehlikeli
  atıklarla karıstırmamakla, tehlikeli atıkla kirlenmis yagların bertarafı için Tehlikeli Atıkların
  Kontrolü Yönetmeligi hükümlerine uymakla,
  Atık yagların lisans almıs tasıyıcılar vasıtasıyla lisanslı isleme ve bertaraf tesislerine
  gönderilmesini saglamakla,
  Atık yagların tesis dısına tasınması durumunda Ulusal Atık Tasıma Formunu doldurmakla,
  Yönetmeligin 26’ncı maddesine göre kayıt tutmakla ve EK-2’de yer alan Atık Yag Beyan
  Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Subat ayı sonuna kadar il çevre ve orman
  müdürlügüne göndermekle,
  Atık yagların tasınmasında üretici ile isleme veya bertaraf tesisi isletmecisi arasında
  “uyusmazlık çıkması halinde”, bu uyusmazlık giderilemezseon bes gün içindeuyusmazlıgı il
  çevre ve orman müdürlügüne ve Bakanlıga bildirmekle, bu süre içinde uyusmazlıga konu olan
  atık yagları kendi depolarında muhafaza altına almakla
  b) Atık yag kategorileri nelerdir?
  Atık yagların kontrolü yönetmeligi Ek–1 e göre atık yag kategorileri ve müsaade edilen
  kirletici parametre sınır degerleri
  I. Kategori Atık Yag: Bu kategoride yer alan atık yaglardaki PCB, toplam halojen ve agır
  metal gibi kirleticiler sınır degerlerin altındadır. Bu kategorideki atık yagların öncelikle
  “rejenerasyon ve rafinasyon yolu” ile geri kazanımlarının saglanması gerekmektedir. Bu
  kategorideki yaglar 21’nci maddede belirtilen kosullar nedeniyle “enerji geri kazanımı”
  amacıyla kullanılabilir.
  II. Kategori Atık Yag: Bu kategorideki atık yaglar Bakanlıktan lisans almıs tesislerde enerji
  geri kazanımı amacıyla kullanıma uygun atık yaglardır. Ancak klorür, toplam halojen ve PCB
  parametreleri asılmayan endüstriyel atık yagların rejenerasyon ve rafinasyon yoluyla geri
  kazanımı mümkündür.
  III. Kategori Atık Yag: Bu kategoride yer alan atık yaglardaki agır metaller asagıdaki tabloda
  verilen sınır degerlerin üzerindedir. Klorür ile toplam halojenler 2000 ppm’in, PCB ise 50
  ppm’in üzerindedir. Rejenerasyon ve rafinasyona uygun olmayan, yakıt olarak kullanılması
  insan ve çevre saglıgı açısından risk yaratan ve lisanslı tehlikeli atık yakma tesislerinde
  yakılarak zararsız hale getirilmesi gereken atık yaglardır.
  49 - Atık lastigim var ne yapmalıyım?
  ÖTL (ömrünü tamamlamıs lastik)’lerin geri kazanımı esastır.
  Lastik üreticileri lastik ömrünü uzatacak tedbirleri tasarım asamasında alırlar.
  ÖTL’lerin ithalatı yasaktır.
  ÖTL’lerin hangi sebeple olursa olsun vadi veya çukurlarda dolgu malzemesi olarak
  kullanılması, katı atık depolama tesislerine kabulü ve depolanması, ısınmada kullanılması,
  gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak sekilde her ne amaçla olursa olsun yakılması yasaktır.
  Aksine hallerde bu Yönetmeligin 25 inci maddesi hükümleri uygulanır. (Bu Yönetmelige
  aykırılık halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 15 inci maddesi ile 20 nci maddesinin birinci
  fıkrasının (g), (r) ve (s) bentleri ve aynı Kanunun 23 üncü maddesi dogrultusunda idari ve
  cezai yaptırımlar uygulanır.)
  a) Atık lastikler geçici depolanabilir mi, belli bir süresi var mıdır?
  e) Lastik tamirhaneleri, kaplamacılar, perakende satıs noktaları, oto sanayi ve benzeri yerlerde
  ömrünü tamamlamıs lastikler açık alanda biriktirilemez. Biriktirme yerlerinde yangına ve
  sivrisinek, fare gibi zararlıların üremesine karsı önlem alınır. ÖTL’ler yetkili tasıyıcılara
  teslim edilinceye kadar en fazla altmıs (60) gün bu yerlerde muhafaza edilebilir.
  f) ÖTL üreticisi, aracının lastiklerini degistirdiginde eski lastiklerini, lastik dagıtımını ve
  satısını yapan isletmelere veya yetkili tasıyıcılara teslim eder.
  g) ÖTL’ler yetkili tasıyıcılara bedelsiz olarak teslim edilir. Yetkisiz kurulus ve kisilerin
  tasıma yapması yasaktır.
  h) Yarıs pistleri, çocuk oyun alanları, karting pistleri ve benzeri alanlarda çarpma bariyeri
  olarak kullanılan ÖTL’lerin bertarafı, bu yerleri isletenler tarafından saglanır.
  ı) ÖTL’lerin yarattıgı çevresel kirlenme ve bozulmadan dogan zararlardan dolayı, lastik
  üreticileri, ÖTL üreticileri, tasıyıcılar, geçici depolama alanı isletmecileri, geri kazanım ve
  bertarafçılar kusur sartı aranmaksızın müteselsilen sorumludurlar.
  i) Ömrünü tamamlamıs tasıt söküm tesislerini isletenler, ortaya çıkan ÖTL’lerin bu
  Yönetmelik kapsamında geri kazanımını veya bertarafını saglarlar veya saglatırlar.
  j) ÖTL’lerden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar,
  kirleten öder prensibine göre karsılanır. Ortaya çıkan ÖTL’lerin bertarafından sorumlu gerçek
  ve tüzel kisilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri
  almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca dogrudan alınması nedeniyle kamu kurum
  ve kuruluslarınca yapılan gerekli harcamalar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ÖTL’lerin yönetiminden
  sorumlu olanlardan tahsil edilir. Ancak, kirletenlerin ödeme yükümlülügünden kurtulabilmesi
  için, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması konusunda her türlü tedbiri aldıklarını ispat
  etmeleri gerekir.
  b) Lastik üreticisinin yükümlülükleri nelerdir?
  - Ömrü tamamlanmıs lastiklerin kontrolü yönetmeligi MADDE 9 a göre Lastik üreticileri;
  - Üretimde çevre kirlenmesini ve enerji tüketimini azaltıcı önlemler almakla,
  - Bu Yönetmeligin 18 inci maddesine göre EK-2’de yer alan kota müracaat formunu
  doldurarak, her yıl mart ayı sonuna kadar Bakanlıga kota müracaatında bulunmakla,
  - Lastik kullanımı ve ÖTL’lerin düzenli toplanması konusunda tüketicinin bilgilendirilmesi
  için gerekli çalısmaları yapmakla, toplama faaliyetlerine kamuoyunun katılımının arttırılması
  için lastik tüketicilerinin yükümlülüklerini de içeren dokümanları ve uyarı isaretlerini lastik
  satıs ve degistirme noktalarında bulundurmakla,
  - Geri kazanılması mümkün olmayan ÖTL’leri bu Yönetmeligin 24 üncü maddesi
  dogrultusunda bertaraf ettirmekle, yükümlüdür.
  50 - Pil Ve Akümülatör atıgım var ne yapmalıyım?
  a) Atık pillerin geçici depolanması ve tasınması nasıl gerçeklesir?
  Atık pil ve akümülatörün kontrolü yönetmeligiMadde 15te belirtildigi gibiAtık
  akümülatörlerin toplandıkları yerden geçici depolama veya bertaraf tesislerine karayolu ile
  tasınması, Valilikten tasıma lisansı almıs gerçek ve tüzel kisilerce, atık türüne göre uygun
  araçla yapılır.
  Atık pil tasıyacak araç ve firmalar için lisans alma zorunlulugu bulunmamaktadır. Ancak, atık
  pillerin kapalı kasalı kamyonetlere yerlestirilmis asgari 210 litrelik HDPE fıçılarda tasınması
  zorunludur.
  Atık pil ve atık akümülatör tasıyacak araçların renginin kırmızı olması, araçların üzerinde atık
  pil ve akümülatörlerin toplandıgına dair 20 metre uzaktan görülebilecek sekilde bu
  Yönetmeligin 1 no’lu ekinde yer alan amblem bulunması, ayrıca araç kasalarının her iki
  yüzüne de atık piller için “Atık Pil Tasıma Aracı”, atık akümülatörler için ise “Atık
  Akümülatör Tasıma Aracı” yazılması zorunludur.
  b) Atık Pil Tasıma Araçlarında tasıma formu bulundurmak gerekir mi?
  Atık pil ve akümülatörün kontrolü yönetmeligiMadde 16ya göreAtık pil ve akümülatörlerin
  tasınması sırasında araçlarda atık tasıma formu bulundurulması zorunludur. Araçlarda
  bulundurulacak atık tasıma formlarıyla ilgili olarak Tehlikeli Atıkların Kontrolü
  Yönetmeliginin ilgili hükümleri uygulanır.
  c) Atık Akümülatör Tasıyıcılarının Lisans Alma Zorunlulugu var mıdır?
  Atık Akümülatörlerin tasınması islemi Tasıma Lisansı almıs araçlar vasıtasıyla yapılmalıdır.
  Atık akümülatör tasımak isteyen gerçek ve tüzel kisiler, Atıkların Karayolunda Tasınmasına
  liskin Teblig Kapsamında ilgili Valilige basvuruda bulunurlar. Lisans, basvuruda bulunan
  aracın veya araçların ait oldugu firmaya ve gerekli teknik donanıma haiz araca veya araçlara
  verilir. Bu hükümler kara tasımacılıgı için uygulanır. Bu lisans devredilemez, üç yıl için
  geçerlidir. Bu süre sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak tasımacılıkta öngörülen
  standartlara uymayan firmaların lisansları Valilikçe iptal edilir.
  d) Pil ve Akümülatörlerin Etiketlenmesi ve saretlenmesi nasıl olur?
  Pil ve akümülatör ürünlerinin etiketlenmesi Atık pil ve akümülatörün kontrolü yönetmeligi
  Madde 33te belirtildigi gibi:
  — Atık akümülatörlerin ayrı toplanmasını saglayacak sembol olarak, bu Yönetmeligin 1 no’lu
  ekinde yer alan sembolün üretici tarafından kullanılmalı
  — Atık akümülatörlerin geri kazanımlarının saglanmasından yükümlü olan üreticilere geri
  dönmesini saglamak amacıyla, bu ürünlerin etiketlenmesinde “depozitoludur” ibaresi ile
  Bakanlık tarafından firmaya verilen kod numarasının yer almalı
  — Kursun asit akümülatörlerin üzerinde “Pb” ya da “kursun” ve “GER KAZANILIR”
  ifadesi ya da “GER KAZANILACAK AKÜ” ibaresinin bulunması, ayrıca bu ürünlerin dıs
  ambalajlarında da aynı ibarelerin bulundurulmalı
  — Sekonder hücreler ve sekonder pil ürünlerinin Türk Standartlarında (TS EN 61429)
  belirtilen sekilde etiketlenmesi ve isaretlenmesi zorunludur. Agırlıkça % 0,0005’den fazla
  cıva (Hg) içeren dügme tipi piller ile bu tür dügme pillerden olusturulan pillerin
  ambalajlarının Ek-1’de gösterilen sembol ile isaretlenmeli
  51 - Elektronik atıgım var, ne yapmalıyım?
  a.) Elektronik kaynaklı atıklarda genel ilkeler nelerdir?
  Elektrikli ve elektronik esyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan saglıgının
  korunması amacıyla elektrikli ve elektronik esyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının
  sınırlandırılması, bu sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesiyle
  beraber elektrikli ve elektronik esya atıklarının toplanması, islenmesi, geri kazanımı ve
  bertarafı üretici sorumlulugu altında gerçeklestirilecektir.
  Elektrikli ve elektronik esyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair
  yönetmeligindeki MADDE 5e göre Elektrikli ve elektronik esyalarda bazı zararlı maddelerin
  kullanımının sınırlandırılmasına iliskin ilkeler sunlardır:
  thal veya imal yoluyla piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik esyalarda kursun (Pb), cıva
  (Hg), artı altı degerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil
  eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) bulunması yasaktır.
  b. ) Atık Elektrikli ve elektronik esyalarda Üreticilerin yükümlülükleri neleridir?
  Elektrikli ve elektronik esyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair
  yönetmeligindeki MADDE 7'e göre Üreticiler;
  Piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik esyalarda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve
  (b) bentlerine uymakla,
  Piyasaya sürdükleri ürünlerin bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterleri sagladıgını gösteren
  bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya sunulusundan itibaren bes yıl süreyle muhafaza etmekle,
  Her yıl Subat ayı sonuna kadar EK-3’te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak
  Bakanlıga vermekle,
  thal edilecek elektrikli ve elektronik esyalar için 8 inci maddeye uymakla,
  Ürün bilgisi açıklamalarında "EEE Yönetmeligine Uygundur." ibaresine yer vermekle
  Yükümlüdür.
  c.) Elektrikli ve elektronik esya kategorileri nelerdir?
  1. Büyük ev esyaları
  2. Küçük ev aletleri
  3. Bilisim ve telekomünikasyon ekipmanları
  4. Tüketici ekipmanları
  5. Aydınlatma ekipmanları
  6. Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)
  7. Oyuncaklar, eglence ve spor aletleri
  8. Tıbbî cihazlar (*)
  9. zleme ve kontrol aletleri(*)
  10. Otomatlar
  Kullandıgınız bu ürünler atık haline geldiginde bunları belediyelerin kuracakları atık getirme
  merkezlerine, üreticiler ve lisanslı isleme tesisleri tarafından kurulacak aktarma
  merkezlerine veya yeni bir elektrikli ve elektronik esya satın aldıgınızda talep etmeniz
  halinde elektrik ve elektronik esya dagıtıcılarına hiçbir ücret ödemeden verebilirsiniz.
  52 - Üretici olarak tehlikeli atık yönetimi için üzerime düsen yükümlülükler nelerdir?
  Atıkların üretilmesinden biriktirilmesine, geçici olarak depolanmasından nakliyesine,
  nakliyesinden bertaraf tesisine ulasmasına kadar bütün süreçlerden müteselsilen sorumludur.
  Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeligi Madde 9 ‘da belirtildigi üzere Atık üreticisi;
  — Atık üretimini en az düzeye indirecek sekilde gerekli tedbirleri almakla,
  — Atıkların insan saglıgı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine
  uygun olarak en aza düsürecek sekilde atık yönetimini saglamakla, üç yıllık atık yönetim
  planını bu Yönetmeligin yürürlüge giris tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak
  valilikten onay almakla,
  —Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması
  durumunda valilikten izin almakla,
  —Ürettigi atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atıgını gönderecegi çevre lisansı almıs olan geri
  kazanım ya da bertaraf tesisinin istemis oldugu uluslararası kabul görmüs standartlara uygun
  ambalajlama ve etiketleme yapmakla,
  —Atık Yönetimi Genel Esaslarına liskin Yönetmeligin ekinde yer alan EK-IV’te (M) isareti
  ile bulunup EK-III B’de belirtilen özellikleri içermedigi öne sürülen atıklar için bu atıkların
  tehlikeli olmadıgını Bakanlıkça yetkilendirilmis kurum/kuruluslara ait laboratuvarlar ve/veya
  uluslararası kabul görmüs kuruluslarca yapılan analizlerle Bakanlıga belgelemekle,
  —Atıgın niteliginin belirlenmesi için yapılan harcamaları karsılamakla,
  —Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait
  bilgileri içerecek sekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak,
  onaylamak ve çıktısını almak ve bes yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,
  — Atık depolanması veya bertarafının tesis dısında yapılması durumunda tasıma formunu
  doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla,
  —Atık tasımacılıgında mevcut uluslararası standartlara uymakla,
  —Atıgı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda tasıyıcıyı baska bir tesise göndermekle
  veya tasıyıcının atıgı geri getirmesini ve bertarafını saglamakla,
  —Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkânları ile veya çevre lisansı
  almıs atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karsılayarak veya belediyelerle ya da gerçek
  ve tüzel kisilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle,
  — Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerlestirilmis
  saglam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüs standartlara uygun konteynırlar
  içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer
  vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde
  belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri tasıyan baska
  bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını saglamakla, atıklarını
  kimyasal reaksiyona girmeyecek sekilde geçici depolamakla,
  —Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı
  geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün
  geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en
  az bir kisiyi görevlendirmekle ve bu kisinin iletisim bilgilerini valilige bildirmekle,
  —Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine
  gönderilmeden önce kendi atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik
  islemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık olusuyor ise uygun sekilde çevre lisansı almıs
  bertaraf ve geri kazanım tesisine götürmekle veya gönderilmesini saglamakla,
  — Tesis içinde atıkların toplanması tasınması ve geçici depolanması gibi islemlerden sorumlu
  olan çalısanların saglıgı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla,
  — Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana
  gelen kirliligin önlenmesi amacıyla, atıgın türüne baglı olarak olayın vuku buldugu andan
  itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların
  karsılanmasıyla,
  — Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar vuku buldugunda
  valiligi bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atıgın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık
  bertaraf islemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna iliskin bilgileri içeren raporu valilige
  sunmakla,
  —Faaliyetlerine yönelik insaat ve isletme ruhsatı alınması asamasında, tehlikeli atıklarının bu
  Yönetmelik hükümleri dogrultusunda bertarafının saglanacagını belgelemekle yükümlüdür.
  53 - Tehlikeli atıgımı biriktirebilir miyim?
  Tehlikeli atıklar belirli bir süre tesis içinde geçici depolanabilmektedir.
  a)Geçici depolama için izne gerek var mı? Ne kadar süre depolama yapabilirim?
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi’nin 9. maddesinin (c) fıkrasında belirtildigi üzere
  Valilikten izin almak gerekmektedir. Sayet üretici ayda bin kilograma (1 ton/ay) kadar atık
  üretiyorsa ve biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmiyorsa “valilikten izin
  almaksızın” atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda
  herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kisiyi görevlendirmekle ve
  bu kisinin iletisim bilgilerini valilige bildirmekle mükelleftir.
  54 - Etiketlemeyi nasıl yapacagım?
  Her atık ambalajı, içindeki atık ile ilgili tüm bilgileri içeren atık etiketi ve Tehlikeli
  Kimyasallar Yönetmeligi Ek-4’de belirtilen tehlikeli atık isaretleri ile etiketlenmelidir. Atık
  Etiketi üzerindeki atık tanımı ile Ulusal Atık Tasıma Formu üzerindeki atık tanımı aynı
  olmalıdır. Atık Etiketi örnegi web sayfamızdan temin edilebilir.
  55 - Atıgın nakliyesini nasıl yapacagım?
  Tasıma islemi ve bedeli atık üreticisine ait olup, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi’ne
  göre tehlikeli atık sınıfına giren atıklar, Atıkların Karayolunda Tasınmasına liskin Teblig
  dogrultusunda “Atık tasıma araç lisansı” olan araçlarla sevk edilmelidir. Tasıma sırasında
  aracın tehlikeli atık tasıma lisans belgesi, sürücü egitim sertifikası, gönderilen her atık tipi için
  ayrı olmak üzere firmanın bulundugu ilin Çevre ve Orman Müdürlügünden atık üreticisi firma
  tarafından alınacak Ulusal Atık Tasıma Formu ve sevk irsaliyesi doldurularak atıgı tasıyan
  araç ile Bertaraf/ geri kazanım tesisine gönderilecektir.
  a) Lisanslı Nakliyenin Normal Nakliyeden Farkı Nedir?
  Lisanlı araçlar tehlikeli atıkların tasınması için sızdırmazlık gibi özel önlemler alınmıs ve
  Bakanlıktan lisanslanmıs araçlardır. Yönetmelige göre Tehlikeli atıkların lisanslı araçla
  nakliyesi zorunludur. Normal nakliye araçlarıyla tehlikeli atık tasınmasına izin
  verilmemektedir.
  b) Lisansız Araçlarla Atık Gönderebilir Miyim?
  Atıkların Karayolunda Tasınmasına liskin Teblig dogrultusunda 50 kg’a kadar olan atıklar,
  lisanssız araçla nakliye edilebilmektedir.
  56 - Hangi evrakları dosyalayacagım, hangilerini kaydedecegim?
  Atık üreticisi Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir
  önceki yıla ait bilgileri içerecek sekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı
  kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve bes yıl boyunca bir nüshasını
  saklamakla yükümlüdür.
  Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri ise sletme planlarını her yıl Bakanlıga sunmakla ve
  Gönderilen ve alınan tüm tasıma formları (UATF)üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde
  yetkili idarelerce istendiginde hazır bulundurmak zorundadırlar.
  57 - UATF (Ulusal Atık Tasıma Formu) nasıl doldurulur?
  a) UATF Formunu Nereden Temin Ederim?
  Tasıma Formları atık üreticisi tarafından ilgili l Çevre ve Sehircilik Müdürlüklerinden temin
  edilir.
  b) UATF Hangi Atıkların Tasınmasında Kullanılır?
  -Tehlikeli atıklar
  -Tıbbi atıklar
  -Atık pil ve akümülatörler
  -Atık bitkisel yaglar
  -Atık yaglar
  -Ömrünü tamamlamıs lastikler
  -Atık elektrikli ve elektronik esyalar
  c) UATF Formunu Nasıl Dolduracagım?
  Ulusal Atık Tasıma Formun talep edilen bilgiler asagıda belirtilen açıklamalara göre
  doldurulacaktır.
  1) ATIK KODU: Ulusal Atık Tasıma Formunun ÜRETC bölümünde yer alan (12) nolu veri
  tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi’nin (EK 7) sinde yer alan listede verilen 6
  haneli kodlara göre doldurulacaktır.
  2) ATIK ADI: Formun ÜRETC bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların
  Kontrolü Yönetmeligi (EK 7)de yer alan listede belirtildigi sekilde doldurulacaktır.
  3) H NUMARASI: Formun ÜRETC bölümünde yer alan (11) nolu veri tipi, Tehlikeli
  Atıkların Kontrolü Yönetmeligi’nin EK (5) inde yer alan tehlikelilik özelliklerine göre
  doldurulacaktır.(örnegin H3-A gibi)
  4) 20° C’ DE FZKSEL ÖZELLKLER: Formun ÜRETC bölümünde yer alan (14) nolu
  veri tipi asagıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.
  1)Toz/toz seklinde
  2)Katı
  3)Akıskan/Macun
  4)Çamurlu
  5)Sıvı
  6)Gaz
  7)Diger ( belirtiniz)
  5) RENK: Formun ÜRETC bölümünde yer alan (15) nolu veri tipi, asagıda belirtilen kod
  numaralarına göre kodlanacaktır.
  1)Beyaz
  2)Kahverengi
  3)Kırmızı
  4)Mavi
  5)Sarı
  6)Siyah
  7)Yesil
  8)Diger (belirtiniz)
  6) AGIRLIK: Formun ÜRETC bölümünde yer alan (16) nolu veri tipi, atıgın agırlıgı
  kilogram ve/ veya ton olarak belirtilecektir.
  7) AMBALAJ VE KONTEYNIR TÜRÜ: Formun ÜRETC bölümünde yer alan (17) nolu
  veri tipi, asagıda belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.
  (1)Varil
  (2)Ahsap fıçı
  (3)Bidon
  (4)Kutu
  (5)Torba
  (6)Karısık Ambalaj
  (7)Basınçlı hazne
  (8)Balya
  (9) Diger (belirtiniz)
  8) AMBALAJ VE KONTEYNIR SAYISI: Formun ÜRETC bölümünde yer alan (18) nolu
  veri tipi, yukarıda belirtilen ambalaj ve konteynır sayısı formda ayrılan üç dijitli bölüme
  yazılacaktır.
  9) TASIMA SEKL: Formun TASIYICI bölümünde yer alan (13) nolu veri tipi, asagıda
  belirtilen kod numaralarına göre kodlanacaktır.
  (1)Karayolu
  (2)Tren
  (3)Hava
  (4)Deniz
  (5)ç Karasular
  Verilen kodlara göre doldurulacaktır.
  10) BERTARAF/GER KAZANIM SLEMLER: Formun ALICI bölümünde yer alan (13)
  nolu veri tipi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi’nin (EK 2) sinde yer alan geri
  kazanım (R kodları)/ bertaraf (D kodları)islemleri için verilen kodlara göre doldurulacaktır.
  11) ATIK TRANSFER: Formun ALICI bölümünde yer alan (14) nolu veri tipi; formda
  verilen (a),(b),(c),(d) kutularına (X) isareti konularak doldurulacaktır.
  12) TARHLER: Formda talep edilen tarih bilgileri gün/ ay/ yıl olarak belirtilecektir.
  13)Formda talep edilen fakat açıklama kılavuzunda açıklanmasına ihtiyaç duyulmamıs diger
  veri tipleri hakkındaki talep bilgiler, form üzerindeki ilgili yerlerine beyan edilecektir.
  c) UATF Döngüsü Nasıl Olmalıdır?
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi (Ek 9-A) ve (Ek 9-B) de yer alan atık tasıma
  formlarından (A) formu mavi, (B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu yesil, (E) formu
  sarı renktedir. Atık üreticisi ve tasıyıcı tarafından ülke içi tasımada (Ek 9-A) da yer alan (A) ,
  (B) , (C) , (D) formları, uluslararası tasımada ise (Ek 9-B) de yer alan (A) , (B) , (C) , (D) , (E)
  formları doldurulur. (A) , (C) ve (E) formları iki nüsha halinde düzenlenir. Bu formlardan;
  a) (D) formu tasıma baslamadan önce, atık üreticisinde kalır, üretici tarafından valilige
  gönderilir.
  b) (A) , (B) , (C) , (E) formları tasıma esnasında bulundurulmak kaydı ile tasıyıcıya verilir.
  c) (E) formu uluslararası tasımada, tasıyıcı tarafından gümrük çıkısında Bakanlıga bir nüshası
  gönderilmek üzere gümrük memuruna teslim edilir.
  ç) (A), (B) ve (C) formu tasıyıcı tarafından atık bertaraf tesisi sorumlusuna imzalatılarak, (A)
  ve (B) formları atıkla birlikte teslim edilir. (C) formu ise tasıyıcıda kalır ve bir nüshası
  üreticiye teslim edilir.
  d) (A) ve (B) formu atık bertarafından sorumlu kisi veya kurulus tarafından imzalanarak
  alınır. (A) formunun bir nüshası bertarafçı tarafından net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form
  üzerine doldurulduktan sonra valilige gönderilir.
  e) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra geri
  kazanım veya bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.
  (2) Gönderilen ve alınan tüm tasıma formları, üç yıl süre ile saklanır ve denetimlerde yetkili
  idarelerce istendiginde hazır bulundurulur.
  d) UATF Formlarını Saklamam Gerekiyor Mu?
  Gönderilen ve alınan tüm tasıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili
  idarelerce istendiginde hazır bulundurulmak zorundadır.
  58 - Tehlikeli Atık Yönetimi Planı nedir? Niçin yapılır? Planları kimler hazırlamalıdır?
  Planda neler olmalıdır?
  a) Tehlikeli Atık Yönetim Planı nedir?
  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi (TAKY)’nde tanımlanan sekliyle;Tehlikeli Atık
  Yönetim Planı: Atıkların çevreyle uyumlu bir sekilde yönetimini saglamak üzere hazırlanan
  kısa ve uzun vadeli program ve politikalardır.
  b) Tehlikeli atık üreten tesislerin yönetim planlarında neler olmalıdır?
  Sanayicinin hazırladıgı ve Çevre ve Sehircilik l Müdürlüklerine gönderilecek atık yönetim
  planları detaylı olmalıdır. Her tesisin atık yönetim planı farklı olabilir. Tesisin prosesine ve
  yönetim politikasına (atıkların geri kazanımı, bertarafı, ihraç edilip-edilmeyecegi, 3 yıl içinde
  kapasitenin artırılıp artırılmayacagı gibi) vs. göre degisebilir. Ancak, her yönetim planında
  mutlaka olması gerekenler;
  -Tesis içinde olusan atıkların AYGEY EK 4 te verilen kodlar ve miktarları,
  -Geçici depolama alanlarının durumunu gösteren bilgiler,
  -Atıkların ne kadarının geri kazanıldıgı,
  -Ne kadarının bertarafa gönderildigi,
  -Atıkların gönderildigi geri kazanım ve bertaraf tesislerinin isim ve adresleri,
  -Atıklara uygulanan islemler,
  -Tesis içinde atık minimizasyonu için yapılan islemler
  c) Belediyelerin hazırlayacagı yönetim planlarında neler olmalıdır?
  Belediyelerin hazırlayacagı tehlikeli atık yönetim planları, evlerden kaynaklanan tehlikeli
  atıkları kapsamakta olup ayrı bir format belirlenmemistir. Ancak yönetim planları
  hazırlanırken asagıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
  - Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar kaynagında ayrı mı toplanıyor, yoksa ayırma ünitesi
  mi var belirtilmelidir. Bunların hiçbiri yoksa ne planlandıgı belirtilmelidir. Amaçlar, hedefler
  verilmelidir.
  - Ayrı toplanan tehlikeli atıkların adları atık kodları ile birlikte ve miktarları belirtilmelidir.
  Nüfusa ve nüfus artıs oranına göre 3 yıllık olarak tahmini hazırlanmalıdır.
  - Ayrı toplanan tehlikeli atıklar için geçici depolama veya ara depolama tesisleri var mı yok
  mu bilgi verilmelidir.
  - Geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmesi için tasıma planları yer almalıdır.
  (Haftalık aylık veya belli bir miktara erisince gönderilecegi gibi.)
  - Tasıma için lisanslı araçlar belediyeye mi ait, yoksa lisanslı tasıma firmalarından mı
  karsılanıyor ya da ne planlanıyor, belirtilmelidir.
  - Kamuoyunun bilgilendirilmesi için yapılanlar ve yapılacaklar anlatılmalıdır.
  59 - Maden atıklarının yönetimi hangi mevzuat kapsamında degerlendirilmektedir?
  Maden atıkları yönetimi ilgili mevzuat yürürlüge girene kadar bu atıklar ile ilgili islemler
  Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (ADDY) ve genelgeler kapsamında
  degerlendirilmektedir.
  60 - Maden atıklarına yönelik özel bir mevzuat ne zaman çıkacaktır?
  Avrupa Birligi Katılım Öncesi Mali sbirligi (IPA-1) kapsamında “Maden Atıkları
  Direktifi”nin (2006/21/AT) ülkemiz mevzuatına aktarılması için Bakanlıgımız koordinesinde
  Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlıgı Maden sleri Genel Müdürlügü (MGEM) ve Maden
  Teknik Arama Genel Müdürlügü (MTA) ile Twinning (Eslestirme), Teknik Yardım ve
  Tedarik bilesenlerinden olusan proje 2010 yılında baslatılmıstır. Söz konusu projenin
  eslestirme bileseni tamamlanmıs olup, maden atıklarına özgü ülkemiz gerçeklerine uygun
  maden atıkları mevzuatı 2015 yılı 3. Çeyreginde kazandırılacaktır
  61 - Maden atıklarının hangi sınıf düzenli depolama tesisinde depolanmaktadır?
  Maden atıkları eluatanalizi yapılarak Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-
  2’de verilen limit degerlerine göre I.Sınıf,II Sınıf ve III.Sınıf depolama tesislerinde
  depolanabilmektedir.
  62 - nert maden atıkları için özel bir yönetim var mıdır?
  nert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya
  Depolanmasına liskin Genelge (2010/13) 27/08/2010 tarihinde yayımlanmıstır. Genelge ile
  özellikle II.Grupmadenler (mermer, andezit, bazalt vb.) ve IV.Grupkil minerallerinin
  aranması, çıkarılması ve islenmesinden kaynaklanan inert nitelikli maden atıklarının yönetimi
  gerçeklestirilmektedir.lgili genelge kapsamındaki madenlerden kaynaklanan atıklar Alan
  Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanması gerçeklesmektedir.
  63 - Maden atıklarının depolandıgı tesisleri için lisans alınması gerekli midir?
  Çevre Kanununca Alınması Gereken zin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik geregince
  Çevresel Etki Degerlendirme, zin ve Denetim Genel Müdürlügüne basvurularak önce GFB
  (Geçici Faaliyet Belgesi) sonra Lisans alınması zorunludur.
  64 - Sondaj çamurları düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilmesi zorunlu mudur?
  Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki sleme Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan
  Atıkların Bertarafına liskin Genelge 04/07/2012 tarihinde yayımlanmıstır. Genelge
  kapsamındakisondaj atıkları, sondaj çamuru için hazırlanan havuz içinde gerekli önlemler
  alınarak bertaraf edilebilmektedir.
  65 - Atık ithalatı yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
  2872 sayılı Çevre Kanunu 13. Maddesi uyarınca tehlikeli atıkların ithalatı yasaktır. Diger
  yandan, Ekonomi Bakanlıgı bazı atıkların ithalatını yasaklayabilir veya kontrol altında
  tutabilir. thalatı izne tabi atıklar ve yasak olan atıklara iliskin iki adet Teblig bulunmaktadır.;
  1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların thalat Denetimi
  Tebligi (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2015/23)
  2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol AltındaTutulanAtıklarınthalatDenetimiTebligi
  (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2015/3)
  Bu tebligler kapsamında ithalat yapmak isteyen sanayicilerin alması gereken belgelere iliskin
  bilgi ve dokümanlara Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü web sayfasından ulasılabilmektedir.
  66 - Tehlikeli Atık ihracatı yapmak istiyorum, ne yapmam gerekir?
  Tehlikeli atık ihracatı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi kapsamında
  gerçeklestirilebilir. Tehlikeli atık ihracatı yapılacak ülke ve transit ülkelerden yazılı onay
  alınması amacıyla anılan yönetmelik Ek-10’da yer alan Ön Bildirim (Notifikasyon) formunun
  doldurularak ilgili diger evraklarla birlikte Bakanlıga basvurulması gerekmektedir. hracat
  isleminde uyulması gereken kurallar ve yapılması gereken is ve islemler için hazırlanmıs
  dokümanlara Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü web sayfasından ulasılabilmektedir.
 • Deniz ve Kıyı Yönetimi

 • Deniz ve Kıyı Yönetimi

   DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  SIKÇA SORULAN SORULAR
  1. Gemi kaynaklı illegal deşarjların tespitinde, gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim, kontrol yapma görev yetkileri hangi kurum/kuruluşlara aittir?
  Gemi kaynaklı illegal deşarjların kontrol edilmesi maksadıyla: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına Bakanlığımızca 06/06/2011 tarihli ve 2011/9 sayılı Genelge ile yetki devri yapılmıştır.
  Bu Genelge, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin tespiti için, Bakanlıkça yetki verilmiş kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşların yetki alanlarını, yetki konularını, Türkiye’nin yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi, tespit edilen ihlallere uygulayacakları idari yaptırımları, ihlalin tespiti için sürekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve izlemenin yapılma usullerini, yetki devri çerçevesinde yapılan işlemler hakkında Bakanlığı bilgilendirme yöntemini kapsamaktadır.
  2. Gemilerden kaynaklanan bir kirlilik görüldüğünde nerelere ihbar yapılmalıdır?
  Gemilerden kaynaklanan bir kirlilik görüldüğünde:
  - Bulunulan yerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,
  - Alo 158 Sahil Güvenlik hattına,
  - Bağlı bulunulan yerin Liman Başkanlığına,
  - Alo 181 Çevre ve Şehircilik Hattı’na
  ihbarda bulunulmalıdır.
  3. Hangi tipte ve büyüklükteki gemiler atık bildirimi yapmakla yükümlüdürler?
  Liman dışı sefer yapan bütün yolcu gemileri, 150 GRT ve üstündeki petrol tankerleri ile 400 GRT ve üstündeki diğer gemiler atık bildirimi yapmakla yükümlüdürler. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
  4. Gemilerin atık bildirimleri nasıl yapılmalıdır?
  Gemi Atık Takip Sistemi (GATS) üzerinden yapılması gereken atık bildirimleri; geminin donatanı, işleticisi veya yetkilendirilmiş acentesi tarafından; gemilerin limana varışlarından en az 24 saat önce, 24 saatten az sürecek olan yakın seferlerde gemiler kalkış limanından ayrılır ayrılmaz ilgili atık alım yükümlüsüne ve Liman Başkanlığına yapılır.
  5. GATS’a ulaşılamadığı durumlarda, atık bildirimi nasıl yapılacaktır?
  Bakanlığımızca yayımlanan 2013/12 sayılı Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi uyarınca: gemi kaptanı, donatanı, işleticisi veya yetkilendirilmiş acentesi; GATS’a ulaşılamadığı mücbir durumlarda, atık bildirimini bahse konu genelge Ek-1'inde yer alan Atık Bildirim Formu’nu ilgili atık alım yükümlülerine ve Liman Başkanlığına faks çekerek bildirmekle yükümlüdürler.
  6. Gemiler, atık kabul tesislerine verecekleri atıklar için bedel ödeyecek midir?
  Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarınca: atık kabul tesislerinin ve atık alma gemilerinin verecekleri hizmetler, gemilerden alınacak bir ücret karşılığında yapılmak zorundadır.
  Bu ücretler, 05/06/2009 tarihli ve 27249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/3)” kapsamında belirlenen tarife doğrultusunda ödenmelidir.
  7. Kıyı tesisi risk değerlendirmesi ve acil müdahale planını kıyı tesisi kendisi hazırlayabilir mi?
  Kıyı tesisi risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı Bakanlığımızca yetkilendirilen kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanır. Yetkilendirilen kurum/kuruluşlar Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü, ÇED Yeterlilik Dairesi Başkanlığından öğrenilebilir. Kıyı tesisi bu kapsamda yetki almış bir tesis değil ise kendi risk değerlendirmesi ve acil müdahale planını hazırlayamaz.
  8. Petrol sızıntısına neden olan kazalara müdahale ve temizlik faaliyetleri ne şekilde yapılmaktadır?
  Petrol ve kimyasal döküntüsü gerçekleşen kazalarda 5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında çalışmalar Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
  yürütülür, kirliliklere müdahale edilir. Muhtemel bir petrol kirliliği olayında ilgili kamu kurumları ve özel sektör koordineli olarak çalışmakta ve olayın gerektirdiği müdahale adımları atılmaktadır. Müdahalenin değişik alanlarında koordine içerisinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar; başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, Belediyeler, Üniversiteler, denizde ve kıyıda müdahale kapasitesi olan özel şirketler görev almaktadır.
  Bir kaza olması durumunda arama kurtarma, yangın söndürme, gemi yedekleme, yara kapatma, denizde ve karada kirliliğe mekanik müdahale (emici ve toplayıcı bariyerler, petrol sıyırıcıları ve çeşitli el aletleri kullanılarak), atık yönetimi, numune alma, raporlama, izleme, zararların tazmini işlemleri, yaban hayatının ve hassas alanların rehabilitasyon ve restorasyon faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Müdahale stratejileri, olayın boyutuna bağlı olarak kıyı tesisi acil müdahale planı, ulusal ve bölgesel planlara göre belirlenmektedir.
  9. Gemi kazası sonucu oluşan petrol kirliliğine kimyasal madde ile (dispersant) müdahale edilmesi yasal mıdır?
  İlgili mevzuat gereği kaza sonucu oluşan kirliliğe müdahalede su ortamına dağılmış petrolün dibe çöktürülmesinde veya kimyasal dispersant kullanılarak seyreltilmesinde Bakanlığın uygun görüşünün alınması zorunludur. Bakanlıktan izin alınmadan dispersantların kullanılması YASAKTIR. Kullananlara Çevre Kanununca işlem yapılır.
  10. Kıyı tesislerinin; 5312 sayılı Kanun kapsamında deniz ve deniz çevresine verdikleri zararların tazminine yönelik bir sigorta sistemi var mıdır?
  Kıyı tesislerinin 5312 sayılı Kanun çerçevesinde yer alan zararlara karşı zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü vardır. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kıyı tesislerinin faaliyetlerine de izin verilmez. Bu kapsamda zararları karşılamak üzere Bakanlığımız girişimiyle Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası genel şartları Hazine Müsteşarlığınca hazırlanmıştır. Söz konusu sigortaları yapan şirketlerin bilgilerine Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği web sayfasından veya birlik merkezinden ulaşılabilir. Gemi kaynaklı kirlenmelerde ise geminin P&I Klüp Sigortası devreye girmektedir.
  11. Kazalar sonucu oluşan kirliliğe hazırlıklı olma ve müdahale için neler yapılmaktadır? Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
  5312 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Türkiye kıyılarındaki denizlerin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesine sebep olabilecek faaliyette bulunan kıyı tesislerinin acil müdahale planlarını yaptırmakla yükümlüdür. Bu çerçevede yüksek risk içeren kıyı tesislerinin acil müdahale planları tamamlanmıştır. Orta seviyede risk içerenlerin ise onaylama işlerine başlanmış olup süreç devam etmektedir.
  Ayrıca 6 bölgesel ve 1 ulusal plan hazırlanarak kıyılarımızda yaşanması muhtemel bir kaza sonucunda izlenecek strateji adım adım belirlenmiştir.
  Olası kazalara hazırlıklı olma adına düzenli olarak tatbikatlar düzenlenerek mevcut kapasitenin ortaya konulması ve farkındalığın yaratılması sağlanmaktadır.
  12. Bakanlıkça onaylanan plan nasıl revize edilir, hangi durumlarda plan yeniden hazırlanarak onaya sunulur?
  Kıyı tesisleri, azalan/artan–değişen imkân ve kabiliyetleri ile ilgili her türlü değişikliği, değişikliğin olduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazıyla, Yıllık durum raporunu ise her yılın Aralık ayında Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Bakanlık, raporların değerlendirilmesi sonucunda yapılan değişikliklerin kıyı tesisinin riskini değiştirmeyeceği kararını verirse değişikliğin olduğu ilgili sayfaları mühürleyerek onaylar. Bunun için herhangi bir ücret talep edilmez. Kıyı tesislerinin imkân ve kabiliyetleri ile herhangi bir olay sonucu mevcut çevre şartlarının değişmesi, tesis prosesinde yapılan değişiklikler, tesis faaliyetlerinin değişmesi, kapasitesinin artması/azalması gibi hususlar sonucunda riskin değişmesi söz konusu olduğu hallerde Bakanlık ilgili kıyı tesisinden Bakanlık Uygunluk Görüş Belgesi almış firmalara yeniden risk değerlendirmesi yaptırmasını ister. Firma tarafından yenilenen risk değerlendirmesi sonucu güncellenen kıyı tesisi acil müdahale planı söz konusu firma tarafından tekrar onay sürecinin başlatılması için Bakanlığa sunulur.
  13. Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortasının kapsamı nedir?
  Çevre kirliliği mali sorumluluk sigortası ile toprağın, yeraltı sularının, iç sular ve denizler ile havanın, sözleşmenin kapsamına bağlı olarak birinde, birkaçında veya hepsinde ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan kirlenme ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle Çevre Mevzuatı çerçevesinde sigorta ettirene yöneltilen ve sigorta ettirenin hukuken ödemek zorunda kalacağı tazminat taleplerini bu genel şartlar çerçevesinde güvence altına aldığı için tesis tarafından yaptırılması bilhassa önerilen bir sigorta türüdür. Bu genel çerçevenin yanı sıra 5312 Sayılı Kanunla kıyı tesislerine mali sorumluluk olarak atfedilen ancak kıyı tesisleri Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
  deniz kirliliği zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarınca verilemeyen teminatları tamamlayıcı özelliği bulunmaktadır.
  14. Koy ve körfezlerimizde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin izlemeleri nasıl yapılmaktadır?
  24.01.2007 tarih ve 26413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" kapsamında su kolonunda her yılın mayıs ve ağustos aylarında Trix indeksi analizlerinin yapılarak Eylül ayı sonuna kadar Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir. Diğer taraftan, 3 yılda bir “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında yer alan dip analizlerinin Bakanlığımızca yetki verilen laboratuvarlarda yapılarak, bilimsel kurum kuruluşların ilgili birimlerine rapor hazırlatılması ve aralık ayı sonuna kadar Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.
  15. Koy ve körfezlerimizin dışında faaliyet gösteren balık çiftliklerinin izlemeleri nasıl yapılmaktadır?
  “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında yer alan analizlerinin Bakanlığımızca yetki verilen laboratuvarlarda her yılın Ağustos ayında yapılarak, bilimsel kurum kuruluşların ilgili birimlerine rapor hazırlatılması ve aralık ayı sonuna kadar Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.
  16. Denizlerde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin çevresel açıdan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından denetlenmesi hangi mevzuat ile yapılmaktadır?
  Balık çiftliklerinin, Çevre Kanunu çerçevesinde denetlenerek gerektiğinde cezai müeyyidelerin uygulanması işlemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bölge Komutanlığı bağlısı Bot Komutanlıklarına yetki verilmesine ilişkin 2010/11 sayılı Genelge ile devredilmiştir.?
  17. Yüzme suyu kalitesi sonuçlarını nasıl öğrenebiliriz?
  İlgili İl Sağlık Müdürlüğünün web sayfasında bu sonuçlara ulaşılabilir, ayrıca yüzme suyu alanı yüzmek için uygun değil ise uyarı levhaları ile alan o yüzme sezonunda kapatılmaktadır.
  18. Derin Deniz Deşarjı nedir?
  Yeterli arıtma kapasitesine sahip olduğu mühendislik çalışmaları ile tespit edilen alıcı ortamlarda, denizin seyreltme ve doğal arıtma süreçlerinden faydalanmak amacıyla atıksuların sahillerden belirli uzaklıklarda deniz dibine boru ve difüzörlerle deşarj edilmesidir. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
  19. Mavi bayrak almış plajlarla ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim?
  http://www.mavibayrak.org.tr/ adresinden ulaşılabilir.
  20. Yüzme suyu analizlerini hangi kurum yapmaktadır.
  İl Sağlık Müdürlükleri tarafından analizler yapılmaktadır.
  21. Marmara Denizi’ndeki kirlilik durumu nedir konu ile ilgili yürütülmekte olan çalışmalar nedir?
  Marmara Denizi kirlilik durumu ve yapılmakta olan çalışmalar aşağıda sıralanmaktadır:
  - 47 noktada kirlilik izlemesi yapılmaktadır.
  - Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği çerçevesinde yapılan izleme çalışmaları sonucunda 174 yüzme alanının 168’si yönetmeliğe uygun olarak değerlendirilmiştir. Uygun çıkmayan alanlara yönelik denetim ve soruşturma çalışmaları devam etmektedir.
  22. Karadeniz’deki kirlilik durumu nedir ve konu ile ilgili yürütülen çalışmalar nelerdir?
  Karadeniz kirlilik durumu ve yapılan çalışmalar aşağıda sıralanmaktadır:
  - 69 noktada kirlilik izlemesi yapılmaktadır.
  - Yüzme suyu alanlarında 258 noktada izleme yapılmış, 251tanesi yüzmeye uygun olarak değerlendirilmiştir. Uygun çıkmayan alanlara yönelik denetim ve soruşturma çalışmaları devam etmektedir.
  23. Marmara Bölgesinde mevcut durumu ve kirliliğin azaltımı ve önlenmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar nelerdir?
  Deniz kirliliğinin en önemli kaynağı denize doğrudan ya da dolaylı olarak ulaşan karasal kirliliklerdir. Bunun yanında deniz ulaşımından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için de çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Marmara Bölgesinde hizmet veren atıksu arıtma tesisleri ve gemi kaynaklı atıkların alımı ile ilgili hizmet veren tesislere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
  - Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği uyarınca Bandırma körfezi, Gemlik Körfezi ile İstanbul Boğazı doğu girişi arası, İstanbul Boğazı Batı girişi-Büyük çekmece arası ve Haliç körfezi ötrofikasyon açısından hassas alan olarak ilan edilmiştir. Bu alanlara yapılacak deşarjlarda belirlenen oranda azot ve fosfor giderimi yapılması gerekmektedir.
  - Marmara Bölgesi’nde atıksu arıtma tesisleri ile ilgili olarak; Bursa İli Mudanya İlçesi, Çanakkale merkez, Kocaeli İli Gebze İlçesi, Yalova Merkez ve İstanbul ilinin Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Tuzla, Sancaktepe ilçelerinde ileri arıtma tesisleri faaliyettedir. İstanbul İli Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
  Silivri ilçesi, Kocaeli merkez ve Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi ilçesinde biyolojik arıtma tesisleri faaliyettedir. Balıkesir merkezde atıksu arıtma tesisi projelendirme aşamasındadır.
  -Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği çerçevesinde Marmara Bölgesinde 174 noktada analiz yapılmakta olup bunların 168’si yönetmeliğe uygun olarak değerlendirilmiştir. Uygun çıkmayan alanlara yönelik denetim ve soruşturma çalışmaları devam etmektedir.
  - Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Marmara Bölgesi’nde toplam 138 kıyı tesiste atık alım hizmeti verilmektedir
  - Gemi ve kıyı tesislerinin neden olabileceği kazalara müdahale amacıyla 5312 sayılı Kanun kapsamında; 1 tanesi Marmara Bölgesinde olmak üzere; 6 Bölgesel Acil Müdahale Planı hazırlanmıştır.
  24. Karadeniz’de kirliliğin azaltımı ve önlenmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar nelerdir?
  Deniz kirliliğinin en önemli kaynağı denize doğrudan ya da dolaylı olarak ulaşan karasal kirliliklerdir. Bunun yanında deniz ulaşımından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için de çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Karadeniz Bölgesinde hizmet veren atıksu arıtma tesisleri ve gemi kaynaklı atıkların alımı ile ilgili hizmet veren tesislere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
  - Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği uyarınca Ünye-Samsun-Bafra arası ötrofikasyon açısından hassas alan olarak belirlenmiştir. Bu alanlara yapılacak deşarjlarda belirlenen oranda azot ve fosfor giderimi yapılması gerekmektedir.
  - Karadeniz Bölgesi’nde atıksu arıtma tesisleri ile ilgili olarak; Samsun ve Ordu İlleri merkezde ileri atıksu arıtma tesisleri, Zonguldak İli merkezde biyolojik atıksu arıtma tesisi faaliyettedir. Sinop merkezde atıksu arıtma tesisi inşaat halinde ve Bartın ilinde ise ihale aşamasında bulunmaktadır.
  -Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği çerçevesinde Karadeniz Bölgesinde 258 noktada analiz yapılmakta olup bunların 251’si yönetmeliğe uygun olarak değerlendirilmiştir. Uygun çıkmayan alanlara yönelik denetim ve soruşturma çalışmaları devam etmektedir.
  - Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Karadeniz Bölgesi’nde toplam 32 kıyı tesiste atık alım hizmeti verilmektedir
  - Gemi ve kıyı tesislerinin neden olabileceği kazalara müdahale amacıyla 5312 sayılı Kanun kapsamında; 2 tanesi Karadeniz’de olmak üzere; 6 Bölgesel Acil Müdahale Planı hazırlanmıştır.
  Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
  25. Akdeniz ve Ege Denizi Bölgesinde kirliliğin azaltımı ve önlenmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar nelerdir?
  Deniz kirliliğinin en önemli kaynağı denize doğrudan ya da dolaylı olarak ulaşan karasal kirliliklerdir. Bunun yanında deniz ulaşımından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için de çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Akdeniz ve Ege Bölgesinde hizmet veren atıksu arıtma tesisleri ve gemi kaynaklı atıkların alımı ile ilgili hizmet veren tesislere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
  Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği uyarınca İskenderun-Mersin Mezitli, Mersin Kızkalesi-Taşucu burnu, Fethiye koyu, Marmaris koyu, Güvercinlik-Didim, Karaburun- İzmir körfezi, Aliağa koyu, Ayvalık- Altınoluk bölgeleri ötrofikasyon açısından hassas alan olarak belirlenmiştir. Bu alanlara yapılacak deşarjlarda belirlenen oranda azot ve fosfor giderimi yapılması gerekmektedir.
  Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde atıksu arıtma tesisleri İle İlgili olarak İzmir ili Aliağa ilçesinde, Bayındır, Bergama, Çeşme, Çiğili, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla belediyelerinde, Mersin merkez, Muğla İli Fethiye ve Bodrum ilçelerinde ileri atıksu arıtma tesisleri faaliyettedir. Mersin ili Erdemli, Mezitli, Silifke ilçeleri, Antalya ili Alanya, Kemer, Kaş, Manavgat Muratpaşa ilçelerinde biyolojik arıtma tesisleri faaliyettedir. Aydın ili Kuşadası ilçesi ve Adana merkezde arıtma tesisleri inşaat aşamasındadır.
  Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği çerçevesinde Ege Bölgesinde 342 noktada analiz yapılmakta olup, tamamı yönetmeliğe uygun olarak değerlendirilmiş, Akdeniz Bölgesinde ise 323 noktada analiz yapılmakta olup bunların 314’ü yönetmeliğe uygun olarak değerlendirilmiştir. Uygun çıkmayan alanlara yönelik denetim ve soruşturma çalışmaları devam etmektedir.
  Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Akdeniz ve Ege Denizi Bölgesi’nde toplam 87 kıyı tesiste atık alım hizmeti verilmektedir.
  -Gemi ve kıyı tesislerinin neden olabileceği kazalara müdahale amacıyla 5312 sayılı Kanun kapsamında; 3 tanesi Ege ve Akdeniz Bölgesinde olmak üzere; 6 Bölgesel Acil Müdahale Planı hazırlanmıştır.
  26. Deniz kirliliğinin önlenmesi hususunda uluslararası/bölgesel işbirliği kapsamında yapılan çalışmalar nelerdir?
  Denizler ülkeler arasında hem sınır oluşturmakta hem de ortak kullanım alanı olmaktadır. Bu sebeple kirliliğe karşı korunması ile ilgili çalışmalarının aynı denize kıyısı olan tek bir ülke tarafından yürütülmesi yeterli olmamakta ve turizm, ulaşım, gıda gibi çeşitli amaçlara ortak fayda sağladığımız denizlerin korunması ile ilgili ülkeler arası işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.
  Bu amaçla Deniz çevresinin kirlenmesini önlemek, kirliliği azaltmak ve kontrol etmek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak için ülkeler arasında bölgesel işbirliği sözleşmeleri imzalanmıştır. Bunlar; ülkemizin da aralarında bulunduğu Karadeniz’e kıyısı Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
  olan ülkelerin tarafı olduğu Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş) Sözleşmesi ve Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin taraf olduğu “Akdeniz’in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barselona) Sözleşmesi” dir.
  BU sözleşmeler kapsamında her ülke denizlerin korunması ve kirliliğin önlenmesi/ azaltılması ile ilgi yaptıkları çalışmaları her yıl raporlamaktadır. Ülke düzeyince yapılan çalışmaların yanında bölgesel olarak denizlerin korunması ile ilgili ortak projeler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.
  Barselona Sözleşmesi Kara Kökenli Kirleticiler ve Aktivitelerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Akdeniz’in Korunması Protokolü (LBS Protokolü) ve Stratejik Eylem Planı (SAP-MED) kapsamında 2005 yılında Ulusal Eylem Kara Kökenli Kirleticilere İlişkin Ulusal Eylem Planı hazırlanmış olup, bahse konu ulusal eylem planının 2015 yılında günümüz ihtiyaçları ve güncel mevzuat çerçevesinde güncellenmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan LBS Protokolünün getirdiği yükümlülükler çerçevesinde, Stratejik Eylem Planı kapsamında hazırlanan Ulusal Eylem Planının uygulanmasını sağlamak amacı ile Bakanlığımız koordinasyonunda TÜBİTAK/MAM tarafından “Ulusal Sınır Bütçesi” projesi gerçekleştirilmektedir.
  Bükreş Sözleşmesi çerçevesinde hazırlanmış olan Karadeniz Stratejik Eylem planı kapsamında her beş yılda bir ülkelerin eylem planına uyum için yaptıkları faaliyetler bir araya getirilmekte ve durum değerlendirmesi yapılmaktadır.
  Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
 • Hava Yönetimi

 • Hava Yönetimi

   Sıkça Sorulan Sorular (Hava Yönetimi)

  1- Egzoz gazı emisyon ölçüm periyodu nedir?
  Hususi ve Resmi Otomobiller - -llk 3 yas sonunda ve devamında her 2 yılda bir.
  Diger Motorlu Tasıtlar -- llk 1 yas sonunda ve devamında yılda bir.
  2- Hangi araçlar egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmak zorunda degildir?
   s Makineleri
   Tarım ve Orman Traktörleri
   ki, üç veya dört tekerlekli motosikletler ve mopetler
   Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araçlar
   Hidrojen Yakıtlı Araçlar
   Hava alanlarında bulunan özel kullanıma haiz plakasız araçlar
  3- Egzoz gazı emisyon ölçüm personeli olarak çalısmak için neler gereklidir?
  Meslek liselerinin teknik egitim veren motor, makine, elektrik, elektronik, kimya veya fizik
  bölümlerinden veya yüksekokulların teknik egitim veren bölümlerinden mezun olmak veya en
  az lise mezunu ve MEB tarafından verilen motor, makine, elektrik, elektronik, kimya veya
  fizik konularındaki teknik egitimleri almıs olmak gerekir.
  4- Tasıtın el degistirmesi durumunda, tekrar egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmak
  gerekir mi?
  Tasıtın el degistirmesi durumunda egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun geçerlilik süresi
  degismez. Aracın plakasının da degistirildigi durumlarda eski plakaya ait ruhsatın fotokopisi
  denetim görevlisine beyan edilir.
  5- Egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi için hangi belgeler gereklidir, nereye
  müracaat edilir?
  Egzoz gazı emisyonu ölçüm istasyonu yetkilisince; TS 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi veya
  TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon Sertifikası ve kapsamı ile Ulastırma, Denizcilik ve
  Haberlesme Bakanlıgının verdigi sletme Yetki Belgesi ve syeri Açma ve Çalısma
  Ruhsatının kurumca veya noter onaylı bir sureti, imza sirkülerinin noter onaylı sureti, egzoz
  gazı emisyon ölçümünde çalıstırılacak personelin egitim belgeleri sureti, görev tanımı ve
  ölçüm talimatı, egzoz gazı emisyon ölçüm cihazının teknik özellikleri ile muayenesine
  yönelik belgeler ile birlikte istasyonun bulundugu yerdeki il müdürlügüne müracaat edilir.
  6- thal Edilecek Kontrole Tabi Katı Yakıt Parametreleri Nelerdir?
  thal edilecek kontrole tabi katı yakıt parametrelerine iliskin parametreler Bakanlıgımız
  24.02.2011 tarih ve 2011/4 sayılı “thal Katı Yakıtlar Genelgesinde” belirlenmistir. Bu
  Genelgeye Bakanlıgımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü Web sayfasının Mevzuat
  bölümünden ulasılabilir.
  7- Satın Aldıgım Isınma Amaçlı Kömürlerin Bakanlıkça Belirlenen Limitleri Saglayıp
  Saglamadıgını Nasıl Ögrenebilirim?
  Isınma amaçlı kullanılan katı yakıtların ilgili mevzuat çerçevesinde torbalanarak satısa
  sunulması gerekmektedir. Torba üzerinde ithal kömürlerde kontrol belgesi numarası, yerli
  kömürlerde uygunluk izin belgesi numarası bilgileri ile Bakanlıgımız limit degerleri yer
  almaktadır. Gerekli görülmesi durumunda Çevre ve Sehircilik l Müdürlügüne basvuru
  yapılarak yakıttan alınacak numuneler Bakanlıkça yetkilendirilmis laboratuvarlara analiz
  ettirilebilir.
  8- Isınma Amaçlı Kullanılan Katı Yakıt Parametreleri Nelerdir?
  13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren “Isınmadan
  Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi” ile ısınma amacıyla kullanılacak
  yakıtlara iliskin hususlar belirlenmistir. Bu Yönetmeligin en güncel haline Bakanlıgımız
  Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü Web sayfasının Mevzuat bölümünden veya Basbakanlık
  Mevzuat sayfasından ulasılabilir.
  9- Biyokütle Isınma Amacıyla Yakıt Olarak Kullanılabilir mi?
  Isınma amacıyla kullanılacak prina briketlerinin 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi
  Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolü
  Yönetmeligi” ile belirlenen özellikleri saglaması gerekmektedir. Bu Yönetmeligin en güncel
  haline Bakanlıgımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü Web sayfasının Mevzuat bölümünden
  veya Basbakanlık Mevzuat sayfasından ulasılabilir.
  Prina dısındaki diger biokütlelerden elde edilen briketlerin analiz sonuçları Bakanlıgımızca
  degerlendirilerek kullanılıp kullanılamayacagına karar verilir.
  10- Sanayi tesisleri olmayan faaliyetler için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliginin Kontrolü
  Yönetmeligi kapsamında degerlendirilmekte midir?
  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi’nin amacı sanayi ve enerji üretim
  faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini
  hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden dogacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri
  sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komsuluk münasebetlerine önemli zararlar veren
  olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemek için gerekli usul ve
  esasları belirlemektir.
  Bu kapsamda; restoran, fırın vb. gibi sanayi faaliyeti olmayan tesisler için Sanayi Kaynaklı
  Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi kapsamında degerlendirilmemektedir.
  11- Çevre zin ve Lisans Yönetmeligi Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan sanayi
  tesisleri için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi uygulanabilir
  mi?
  Evet. Çevre zin ve Lisans Yönetmeligi kapsamında yer almayan sanayi ve enerji üretim
  tesisleri için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi hüküm ve esasları
  uygulanır.
  12- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi’nde yer alan esas ve sınır
  degerlere iliskin degerlendirmelerde tesislerin kapasitesi nasıl belirlenir?
  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi’nde yer alan esas ve sınır degerlere
  iliskin degerlendirme yapılırken tesislerin maksimum kurulu kapasitesi dikkate alınması
  gerekmektedir.
  13- Tesis içi PM10 ile tesis etki alanındaki PM 10 ölçümleri aynı mıdır?
  Tesis içi PM10 ölçümleri SKHKK Yönetmeligi Ek-1 b’de belirtilen esaslara göre, tesis etki
  alanındaki PM10 ölçümleri ise SKHKK Yönetmeligi Hava Kalitesi Modelleme Raporuna göre
  belirlenen noktalarda Ek-2 belirtilen esaslara göre yapılır.
  14- Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeligi yürürlükten kaldırılmıs mıdır?
  08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüge giren Büyük
  Yakma Tesisleri Yönetmeligi 20.12.2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeliginde Degisiklik Yapılmasına Dair
  Yönetmelik ile Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi içerisine tüm
  hükümleri ile derç edilerek yürürlükten kaldırılmıstır.
  15- Büyük Yakma Tesisleri kapsamına hangi tesisler girer?
  Büyük yakma tesisleri; anma ısıl gücü 50 MW ve üzeri olan, yalnızca enerji üretimi için insa
  edilen katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldıgı yakma tesisleridir.
  • Yakma ürünlerinin dogrudan ısıtma, kurutma veya baska maddeler ve malzemelerin
  muamele edilmesi için kullanıldıgı tesisler, tav fırınları ve ısıl islem fırınları;
  • Atık gazların yakılarak arıtılması için tasarlanan ancak bagımsız yakma tesisleri olarak
  isletilmeyen tesisler gibi yakma sonrası tesisler,
  • Katalitik parçalayıcı katalizörlerinin rejenerasyonu için kullanılan tesisler,
  • Kükürt üretim tesisleri,
  • Kimya sanayiinde kullanılan reaktörler,
  • Kok batarya fırını,
  • Yüksek fırın sobaları (Cowpers),
  • Bir araç, gemi veya uçagın tahriki için kullanılan herhangi bir teknik cihaz,
  • Kıyıdan açıkta platformlarda kullanılan gaz türbinleri,
  • Dizel, benzin veya gaz ile çalıstırılan içten yanmalı motor kullanılan tesisler,
  • Biyokütle dısındaki atıkların yakılması için kullanılan tesisler
  Büyük Yakma Tesisleri degildir.
  16- Koku Olusturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamı nedir?
  Çevre zin ve Lisans Yönetmeligi Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesislerin;
  • Çevresel etki degerlendirilmesi mevzuatı kapsamında,
  • Çevre denetim mevzuatı kapsamında,
  • Sikâyetin degerlendirilmesi kapsamında, koku sorunlarının belirlenmesi
  ve çözümü ile ilgili islemleri ve yaptırımları kapsar.
  17- Koku Olusturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte bahsedilen asgari
  mesafe sartı nasıl uygulanır?
  Asgari mesafe sartı yeni kurulacak tesisler ile ilgili koku emisyonu sikayetlerini azaltmaya
  yönelik bir koku azaltım tedbiridir. Örnegin, Kesimhanelerde yeni tesisler için mevcut veya
  planlanmıs en yakın yerlesim alanına uzaklıgının en az 500 m olması gerekir. Kümesler ve
  ahırlar için yeni tesislerin yerlesim alanına olan asgari uzaklıgı, yönetmelikte yer alan Asgari
  Mesafe Egrisi grafiginden belirlenen degerin altında olamaz. Eger yüksek kokulu atık gaz
  filtre edilerek koku problemi gideriliyorsa, asgari uzaklık belirlenen degerin altında olabilir.
  18- Sanayi tesisleri hakkındaki sikayetlerimizi nasıl iletebiliriz?
  Sikayet konusu ilin Valiligine (il Çevre ve Sehircilik Müdürlügü) veya Bakanlıgımıza (ÇED,
  zin ve Denetim Genel Müdürlügü) sikayetin iletilmesi gereklidir.
  19- Sikayet edilen tesis Valiliklerce nasıl degerlendirilmektedir?
  Öncelikle tesisin Çevre Mevzuatına göre yerinde incelenmesi yapılmakta, çevre iznine tabi
  olup olmadıgına ve izni bulunup bulunmadıgına, Mevzuatta yer alan tedbirlerin alınıp
  alınmadıgına bakılmaktadır.
  20- Kırma eleme sınıflandırma tesislerinin saglamakla yükümlü oldugu hususlar
  nelerdir?
  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliligi ve Kontrolü Yönetmeligi Ek-1 de yer alan tozumaya karsı
  belirtilen önlemlerin alınması, Yönetmelikte belirtilen PM ve çöken toz degerlerinin
  saglanması ve Çevre zni almaları gereklidir. Yönetmelige Bakanlıgımız Çevre Yönetimi
  Genel Müdürlügü Web sayfasının Mevzuat bölümünden veya Basbakanlık Mevzuat
  sayfasından ulasılabilir.
  21- Gürültü nedir?
  Gürültüyü, “hosa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses” olarak tanımlayabiliriz. Ses,
  nesnel bir kavramdır. Yani ölçülebilir ve varlıgı kisiye baglı olarak degismez. Gürültü ise
  öznel bir kavramdır. Tanımdan da anlasılacagı üzere bir sesin gürültü olarak nitelenip
  nitelenmemesi kisilere baglı olarak degisebilir. Kimilerinin severek ve eglenerek dinledigi
  müzik digerlerini rahatsız edebilir.
   Gürültü Degerlendirme Ölçüsü, ses basıncı seviyesine dayanan desibel (dB)’dir.
   Gürültü seviyesinin ölçüsü, kullanılan agırlık egrisine göre dBA ya da dBC’dir.
   nsan kulagının frekansa baglı olarak sese olan duyarlılıgını en iyi A agırlık egrisi
  temsil eder. Bu nedenle genelde dBA olarak ölçülmektedir.
   Darbe gürültüsünün ölçüm ve degerlendirilmesinde ise C agırlık egrisi
  kullanılmaktadır. dBC olarak ölçülmektedir.
  Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi’nde çevresel gürültü;
  ulasım araçları, kara yolu trafigi, demir yolu trafigi, hava yolu trafigi, deniz yolu trafigi, açık
  alanda kullanılan teçhizat, santiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, isyerleri ve
  benzeri ile rekreasyon ve eglence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dâhil olmak üzere,
  insan faaliyetleri neticesinde olusan zararlı veya istenmeyen açık hava sesleri olarak
  tanımlanmaktadır.
  22- 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevresel gürültünün denetiminden sorumlu
  kurumlar hangileridir?
  2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Çevresel Gürültünün
  Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi çerçevesinde denetim yetkisi, Çevre ve Sehircilik
  Bakanlıgına (Merkez ve tasra teskilatı) aittir. Gerektiginde bu yetki, Bakanlıkça; il özel
  idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye baskanlıklarına, Denizcilik
  Müstesarlıgına, Sahil Güvenlik Komutanlıgına, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na
  göre belirlenen denetleme görevlilerine devredilebilir.
  Büyüksehir belediye baskanlıkları da dahil belediye baskanlıklarına, motorlu kara
  tasıtlarından kaynaklanan gürültünün kontrolü için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda
  belirtilen denetleme görevlilerine (trafik polisi ve polisin görev alanına girmeyen yerler için
  jandarmaya), gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültünün kontrolü için ise Sahil
  Güvenlik Komutanlıgına yetki devri yapılmıstır.
  23- Yetki devri yapılan belediye baskanlıkları nereden ögrenilebilir?
  Bakanlıgımız ÇED,zin ve Denetim Genel Müdürlügü veya Çevre ve Sehircilik l
  Müdürlüklerinden ögrenilebilir.
  24- 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevresel gürültünün denetiminde kolluk
  kuvvetinin görevi nedir?
  Kolluk kuvvetinin (Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen denetleme görevlileri) yetki
  devri yapılmıs olan motorlu kara tasıtlarından kaynaklanan gürültünün kontrolü dısında, 2872
  sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevresel gürültünün denetiminde herhangi bir yetkisi
  bulunmamaktadır. Ancak, denetlenen yerin özelligine baglı olarak güvenlik açısından destegi
  alınmalıdır.
  25- 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yetkili olmayan kurum/kuruluslara
  çevresel gürültü ile ilgili sikâyet intikal etmesi durumunda nasıl bir islem
  yapılır?
  Uygulamada gürültü ile ilgili sikayetlerin yetkili olmayan belediyelere/kolluk kuvvetine
  intikal etmesi durumunda, ilgili belediye/kolluk kuvveti tarafından sikayetlerin, ilgili Çevre
  ve Sehircilik l Müdürlügü veya yetki devri yapıldı ise yetki devri yapılan belediyeye
  yönlendirilmesi gerekmektedir.
  26- 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamına girmeyen ev faaliyetleri ve komsuluk
  iliskilerinden kaynaklanan gürültünün denetimi kimler tarafından yapılacaktır?
  Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi madde 26’da belirtilen ev
  faaliyetleri dısındaki gürültüler ile komsuların olusturdugu gürültü 2872 sayılı Çevre Kanunu
  kapsamı dısındadır.
  Bu faaliyetler nedeniyle olusacak gürültünün ilgili belediye tarafından belirlenecek esas ve
  kriterler çerçevesinde Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası verilmesi (Belediye
  zabıtası veya kolluk kuvveti tarafından) gerekmektedir.
  Ev faaliyetleri ve komsuların olusturdugu gürültü: Konut içerisinde kisilerin kendi davranıs
  ve alıskanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konusma, temizlik
  yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, eglence amacı dısında kullanılan
  her türlü müzik aleti, çamasır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi aletleri kullanma,
  evcil hayvan besleme gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak tadilatı ifade eder.
  27- Dini Tesislerden kaynaklanan sikâyetlerin degerlendirilmesi nasıl yapılacak?
  Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi’ne göre; Diyanet sleri
  Baskanlıgına dini tesislerde ses yükseltici kullanımından çevreye yayılan sesin kontrolüne
  iliskin esasların belirlenmesi görevi verildiginden, sikâyetlerin, Diyanet sleri Baskanlıgına
  baglı l/lçe müftülüklerine bildirilmesi ve degerlendirilmesi gerekmektedir.
  28- Eglence yerlerinden kaynaklanan gürültünün önlenmesine yönelik ne gibi önlemler
  alınmaktadır ?
  Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi ile eglence yerlerinden
  kaynaklanan çevresel gürültünün kontrol altına alınmasına iliskin esas ve kriterler
  belirtilmistir. Söz konusu yönetmeligin 24. maddesinde eglence yerlerinden kaynaklanan
  gürültünün kontrol altına alınabilmesi için sınır degerler, saat sınırlamaları ve canlı müzik izni
  alma zorunlulugu gibi hükümler yer almaktadır.
  29- Eglence yerlerine canlı müzik iznini hangi kurum verir?
  Canlı müzik izni, Çevre ve Sehircilik Bakanlıgından Ön Yeterlik/Yeterlik almıs
  kurum/kurulus tarafından hazırlanacak “Çevresel Gürültü Seviyesi Degerlendirme Raporu”na
  istinaden, Çevre ve Sehircilik Müdürlügünün /yetki devri yapılan belediyenin “Çevre
  Denetim Birimi” nin uygun görüsü alınarak belediye sınırları içinde ilgili belediyesi, belediye
  sınırları dısında il özel idaresi tarafından verilmektedir.
  30- Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligine nereden
  ulasılabilir?
  Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü internet sayfasında bulunan
  mevzuat bölümünden veya Basbakanlıgın mevzuat internet adresinden
  (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr) ulasılabilir.
  31- Gürültü haritalama nedir?
  Gürültü haritalaması, bir bölgede yasayan nüfusun gürültüden dolayı ne kadar rahatsız
  oldugunun belirlenmesi ve bu nüfusun maruz kaldıgı çevresel gürültünün
  degerlendirilmesidir. Bunun için, çesitli gürültü kaynaklarından (karayolu, demiryolu,
  havaalanları, sanayi) dogan gürültü yükünü gösteren gürültü haritaları hazırlanır. Gürültü
  haritalarında bir yıl boyunca tüm gün (Lden) ve gece (Lnight) için ortalaması alınan yük
  degerleri gösterilmektedir. Ayrıca, gürültü haritaları ile kaç vatandasın belli ses degerleriyle
  rahatsız edildigi belirlenmektedir. Gürültü haritalanmasının ve bunun üzerine olusturulan
  gürültü eylem planlamasının hedefi, çevre gürültüsünden dolayı önemli ölçüde etkilenmis
  sahaları ayırt etmek ve buralarda uygun önlemler almaktır.
  32- Gürültü haritalarının hazırlanmasından sorumlu kuruslar hangileridir?
  33- Hazırlanan gürültü haritalarından nasıl istifade edilir?
   Çevre Düzeni Planları ile imar planlarının hazırlanması asamasında, hazırlanan
  gürültü haritaları sonuçları ile gürültü unsuru göz önünde bulundurularak ileride
  olusabilecek gürültü problemleri büyük oranda, planlama asamasında önlenmis
  olacaktır.
   Gürültü haritaları, gerekli kontrol tedbirlerinin alınması gereken alanların
  belirlenmesini saglamaktadır. Bu kapsamda Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve
  Yönetimi Yönetmeligi geregince hazırlanması gereken eylem planlarına ısık
  tutacaktır.
   Bu yolla; herhangi bir noktada, herhangi bir gürültü kaynagının olusturdugu gürültü
  seviyesi hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi saglanmıs olunacaktır.
  34- Gürültü eylem planı nedir? Eylem planları niçin hazırlanır ve eylem planlarından
  nasıl istifade edilir?
  Eylem planları gürültü ile ilgili sorunlar ve etkileriyle bas etmek için tasarlanan planlar olarak
  ifade edilmektedir.Gürültü eylem planları, bir yerel yönetimin genel planlama süreçlerinin bir
  parçasıdır ve örnegin çevre düzeni planları, bölge planları, trafik planlamaları ve temiz hava
  eylem planları gibi baska sehir planlamalarını etkiler. Bu sayede, hukuk ve içerik açısından
  daha büyük planlama güvenligi saglar ve sorunların en iyi sekilde çözülmesine ve
  önlenmesine katkıda bulunur. Gürültüden kaynaklanan, daha sonrasında yüksek masraflara
  yol açan birçok anlasmazlık durumu en basından önlenebilir. Ayrıca halkın dinlenmesi
  açısından büyük bir deger tasıyan sessiz alanlar da öne çıkarılır, bu alanlar korunarak ve
  gerekli önlemler alınarak gürültü seviyesinin artmasına engel olunabilir.
  Gürültü eylem planlarının temelini hazırlanan gürültü haritaları olusturur. Bunlar, incelenen
  bölgedeki belli gürültü kaynaklarını, buradan ne kadar gürültü çıktıgını ve bundan kaç insanın
  etkilendigini belirler ve bu sekilde gürültü sorunlarını ve olumsuz gürültü etkilerini gözle
  görülür hale getirir.
  Gürültü azaltma önlemlerine nereden baslanacagı görülebilir. Gelecege yönelik planlama
  yapabilmek için buralarda eylem planları hazırlanarak,
  • kimin
  • ne zaman
  • nerede
  • hangi önlemleri
  uygulayacagı ve bunların masrafını kimin karsılayacagı belirlenmelidir.
  35- Gürültü eylem planlarının hazırlanmasından hangi kuruluslar sorumludur?
  Belediye sınırları ve mücavir alan içinde, belediyeler hazırlanmıs gürültü haritalarını dikkate
  alarak eylem planları hazırlamakla yükümlü olup, aynı zamanda belediye sınırları ve mücavir
  alan içinde hazırlanan eylem planları için kamuoyunun görüsünü almak ve eylem planları ile
  gürültü haritaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmekle de yükümlüdürler.
  Belediye sınırları ve mücavir alan dısındaiseil özel idareleri; eylem planlarını yapmakla
  yükümlü olup, aynı zamanda belediye sınırları ve mücavir alan dısındaki alanlar için
  hazırlanan eylem planlarını kamuoyuna danısmak ve görüsünü almak, belediye sınırları ve
  mücavir alan dısı için hazırlanan gürültü haritaları ve eylem planları hakkında kamuoyunu
  bilgilendirmekle de yükümlüdürler.
  36- Gürültü konusunda sertifika-egitim almak istiyorum.Bu egitimi nereden alabilirim?
  Bakanlıgımızın gürültü konusunda egitim verilmesi amacıyla protokol imzaladıgı kuruluslar
  asagıdaki gibidir.
  • ODTÜ Sürekli Egitim Merkezi (ODTÜ SEM)
  • TÜ Sürekli Egitim Merkezi (TÜ SEM)
  • Bahçesehir Üniversitesi Teknoloji Gelistirme Birimi
  • Fizik Mühendisleri Odası
  • Çevre Mühendisleri Odası
  Yukarıdaki egitim merkezlerince verilen egitim programları su sekildedir.
  • A-1 Tipi Temel Egitim ve Saha Ölçümleri Sertifika Programı
  • A-2 Tipi Mühendislik Akustigi Sertifika Programı
  • B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifika Programı
  • B-2 Tipi Ulasım Sektörü Gürültü Haritalama Sertifika Programı
  • C-1 Tipi Bina Akustigi Sertifika Programı
  • C-2 Tipi Eylem Planlarının Hazırlanması Sertifika Programı
  Söz konusu egitimler için kayıt tarihleri egitim merkezlerinin internet sitelerinden takip
  edilebilir.
  37- Hava kalitesine iliskin mevzuata nereden ulasabilirim?
  Hava Yönetimi Dairesi Baskanlıgı sorumlulugu altında bulunan yönetmelik, genelge,
  sözlesme vb. yasal mevzuatlar Bakanlıgımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü internet
  sayfasında “Mevzuat” baslıgı altında yayınlanmaktadır.
  38- Kimlerin Temiz Hava Eylem Planı hazırlaması gerekir?
  Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yönetimi Yönetmeligi ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi
  Degerlendirme ve Yönetimi Genelgesi ile tanımlanan temiz hava eylem planları Çevre ve
  Sehircilik l Müdürlükleri koordinasyonunda konuyla ilgili kurum ve kuruluslarla isbirligi
  içerisinde hazırlanmaktadır. 2013 yılında Temiz Hava Eylem Planı hazırlaması beklenen ller
  limit deger ve/veya uyarı esigi asımı durumu da dikkate alınarak yüksek kirlilik ve düsük
  kirlilik potansiyeli olmak üzere 2 grup altında incelenerek belirlenmistir. Buna göre yüksek
  kirlilik potansiyeli bulunan llerin lde karar verici merci olan Vali ve Belediye Baskanı
  imzası bulunan Temiz Hava Eylem Planlarını Bakanlıgımıza göndererek, hava kirliliginin
  azaltılması adına eylem planında belirlemis oldukları zamana baglı eylemleri hayata
  geçirmesi beklenmektedir.
  39- Temiz Hava Eylem Planı nasıl hazırlanabilir?
  Hava Kalitesi Degerlendirme ve Yönetimi Yönetmeligi ile tanımlanan temiz hava eylem
  planlarının hazırlanmasına yönelik Bakanlıgımızca hazırlanan sablon dokümanlar Çevre
  Yönetimi Genel Müdürlügü internet sayfasında kullanıcılarla paylasılmaktadır.
 • İklim Değişikliği

 • İklim Değişikliği

   

  1. Ülkemizin Ozon Tabakasının Korunmasına İlişkin ulusal ve uluslararası koordinasyon görevini hangi kurum yürütmektedir?

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

  2. Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme hangisidir? Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi

  3. Türkiye, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Uluslararası Sözleşmeyi hangi yılda imzalamıştır? 1991 yılında imzalamıştır.

  4. Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Uluslararası uygulama aracı olan Protokol hangisidir? Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Montreal Protokolü

  5. Türkiye, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Uluslararası Sözleşmeyi hangi yılda imzalamıştır?

  1991 yılında imzalamıştır.

  6. Ozon Tabakasını İncelten Maddeler hangi sektörlerde kullanılmaktadır? Soğutma ,yalıtım ve yangın (Halon gazı) sektörlerinde kullanılan Ozon Tabakasını İncelten Maddeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat ile kontrol altına alınmakta ve sonlandırılmaktadır. Tarım sektöründe kullanılan metil bromür ile ilgili kontroller ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

  7. Ozon Tabakasını İncelten Maddeler nerelerde kullanılmaktadır? Ozon Tabakasını İncelten Maddelerden Hidrokloroflorokarbon grubu gazlar buzdolapları, klimalar ve bazı köpük ürünlerinde; Halonlar Bakanlığın belirlediği zorunlu kullanım alanı sayılan yangın söndürücülerde; Metil bromürün toprakta kullanımı yasaklanmış olmakla birlikte tarımsal ürünlerin karantina amacıyla ithalat ve ihracatında ve taşıma araçlarının steril edilmesi işlemlerinde kullanılır.

  8. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere (OTİM) İlişkin mevzuat nedir?

  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi, Halon Genelgesi

  9. Montreal Protokolünün uygulamasında Türkiye’nin durumu nedir?

  Ülkemiz Montreal Protokolü'nün uygulanmasında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ithalatını ve kullanımını hızlı bir takvim çerçevesinde azaltarak başarılı ülkeler arasında yer almaktadır.

  Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

  10. Ozon tabakasını incelten maddelerin azaltılmasına yönelik çalışmalar nelerdir?

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ithalatı ve kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye'de üretimi yasak olan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ithalatına yönelik sıkı kota önlemleri uygulanmaktadır. 2009 yılında başlayan kota uygulamasının ardından bu maddelerin ithalatına izin verilen miktar 15 bin ton iken, 2014 yılında 2 bin 300 tona düşürülmüş 2015 yılında ise sadece 500 ton olarak ithalatına izin verilmiştir.

  11. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin alternatifi olarak kullanılan maddeler hangileridir?

  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin alternatifi olarak ülkemizde yaygın olarak florlu sera gazları kullanılmaktadır.

  12. Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne ne zaman taraf olmuştur? 24 Mayıs 2004

  13. Türkiye Kyoto Protokolüne ne zaman taraf olmuştur? 26 Ağustos 2009 Tarihinde taraf olmuştur ve I. Ve II. Taahhüt döneminde herhangi bir sera gazı azaltım yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  14. Kyoto Protokolü Ek-A’da listelenen sera gazları nelerdir? Karbondioksit-CO2, metan-CH4, diazot monoksit-N2O, hidroflorokarbonlar-HFCs, perflorokarbonlar- PFCs, kükürt heksaflorid-SF6, Nitrojen Triflorit (NF3)

  15. Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu nedir? Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış; iklim değişikliğiyle mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktır.

  16. İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) hangi kurumların temsilcilerinden oluşturulmuştur?

  İklim değişikliği Ulusal Odak Noktası olan Bakanlığımız, iklim değişikliği ile ilgili tüm konular için ulusal koordinasyon görevini yürütmektedir. Bununla birlikte, Türkiye BMİDÇS’ye taraf olmadan önce kurumsal yapılanmaya gidilmiş ve 2001/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturulmuştur. İDKK, 2013 yılında yeniden yapılandırılarak İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) adını almıştır. İDHYKK üyeleri aşağıda yer almaktadır.

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Koordinatör) Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

  2. Avrupa Birliği Bakanlığı

  3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

  4. Dışişleri Bakanlığı

  5. Ekonomi Bakanlığı

  6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  7. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

  8. İçişleri Bakanlığı

  9. Kalkınma Bakanlığı

  10. Maliye Bakanlığı

  11. Milli Eğitim Bakanlığı

  12. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

  13. Sağlık Bakanlığı

  14. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

  15. Hazine Müsteşarlığı

  16. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

  17. Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)

  18. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

  19. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

  20. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

  17. İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) hangi amaçla hazırlanmıştır, hangi yılları kapsamaktadır?

  İDEP’in genel amacı, sera gazı emisyonlarını sınırlandırmaya yönelik ulusal koşullara uygun eylemler belirleyerek iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, iklim değişikliğinin etkilerinin yönetilerek dayanıklılığın artırılması ve böylece Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele ve uyumun teşvik edilmesidir. Plan 2011-2023 yıllarını kapsamaktadır.

  18. İDEP’te hangi sektörler yer almaktadır?

  Kyoto Protokolü’nün Ek-A listesinde yer alan sektörler ile BMİDÇS’nin İklim Değişikliği Ulusal Bildirim raporlama formatında yer alan sektörler esas alınarak oluşturulan İDEP’te Enerji, Binalar, Ulaştırma, Sanayi, Atık, Tarım, Arazi Kullanımı ve Ormancılık, Sektörler Arası Ortak Konular ve Uyum başlıkları altında hedef ve eylemler bulunmaktadır.

  19. İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik ne gibi projeler yürütülmektedir?

  İklim değişikliği ile mücadele odak noktası olarak Bakanlığımız pek çok proje yürütmektedir. Yürütülen projelere ilişkin bilgilere http://www.csb.gov.tr/projeler/iklim/ adresinden ulaşılabilir.

  20. Ülkemizde sanayiden kaynaklı sera gazı emisyonları izlenmekte midir? Evet. Bakanlığımız tarafından hazırlanan 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik" uyarınca 2016 yılı itibariyle raporlama yükümlülüğü başlayacaktır.

  21. Sera Gazı Raporlama Uygulaması açık mıdır? "Sera Gazlarının Takibi Hakkında Yönetmelik" kapsamında www.online.cevre.gov.tr altında yer alan sera gazı raporlama uygulaması sera gazı izleme planı sunmak için sürekli açık olacaktır. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

  22. Türkiye karbon piyasası mekanizmalarından (emisyon ticareti) faydalanmakta mıdır? Türkiye’nin Kyoto Protokolü kapsamında herhangi bir sera gazı azaltım taahhüdü bulunmadığından Kyoto Protokolü altındaki emisyon ticaretine konu olan esneklik mekanizmalarından faydalanamamaktadır. Türkiye, her ne kadar Kyoto Protokolü’nün esneklik mekanizmalarından yararlanamıyorsa da; bu mekanizmalardan bağımsız olarak işleyen, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş Gönüllü Karbon Piyasası’na yönelik projeler 2005 yılından beri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Şuan Gönüllü piyasalarda işlem gören toplam 308 proje bulunmaktadır ve bunların %42’si hidroelektrik ve %39’u Rüzgar projesidir.

  23. Türkiye’nin sera gazı emisyonlarındaki en büyük pay hangi sektöre aittir? Enerji Sektörü

  24. Türkiye’nin sera gazı envanteri hangi kurum tarafından derlenmektedir? Türkiye İstatistik Kurumu

  25. Karbon ayak izi nedir? Bu konuda bir düzenleme var mıdır? Bir kurum, kişi, etkinlik veya ürün tarafından salınan toplam sera gazı “karbon ayak izi olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle; Karbon Ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin (ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi, satın alınan ürünler vb…) çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. Bu konuda Bakanlığımız düzenlemesi bulunmamaktadır. Tamamen gönüllülük esastır. Kurumsal karbon ayak izini hesaplamak isteyen kuruluş GHG Protocol, PAS 2060 ve ISO 14064 uluslararası standartlarından herhangi birini kullanabilir.

  26. İklim değişikliği ile ülkemizi ve dünyayı bekleyen tehlikeler neler olacak? Ne gibi sorunlar yaşayacağız?

  İklim değişikliği, sosyal ve ekonomik sektörler ile canlı yaşamı ile doğrudan ilişkili su kaynakları, doğal afet, biyolojik çeşitlilik, ekosistem hizmetleri ve halk sağlığı gibi alanları etkilemektedir. Bu çerçevede,

  Yağış rejiminin değişmesi ile su sıkıntısı yaşanması ve/veya sellerin meydana gelmesi,

  Deniz seviyesinin yükselmesi kıyı bölgelerinin özellikle deltaların zarar görmesi,

  Sıcaklık artışı ile çölleşmenin artması,

  Yaz aylarında yağış miktarının azalması, tarımda su tüketiminin giderek artması, yüzey sularının kaybedilmesi,

  Su, toprak gibi doğal kaynaklara dayanan tarımsal yapı ve ürün deseninin etkilenmesi, artan sıcaklıklar nedeniyle bitkisel üretim dönemlerinin değişmesine bağlı olarak gıda güvenliğinin olumsuz etkilenmesi,

  Hassas ekosistemlerin ve türlerin yok olması,

  Orman yangınlarının sıklığı ve kar yağış ve erime dönemlerinin değişimi nedeniyle doğal afetlerin artması,

  Doğaya dayalı tarım ve hayvancılık gibi sektörlerde çalışan kesimlerin geçim kaynaklarının tehdit altına girmesi ve buna bağlı olarak kırsaldan kente göçün artması,

  Suyun sanayide yoğun olarak kullanılması sebebiyle, sanayi sektörü ve dolayısı ile ekonomik kalkınma sürecinin olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.

  27. Etkilenebilirlik nedir?

  Bir sistemin, iklim değişkenlikleri ve aşırılıkları da dahil olmak üzere iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ne dereceye kadar hassas olduğu veya bunlarla baş edebilme kapasitesidir. Etkilenebilirlik, bir sistemin maruz kaldığı iklim Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

  değişkenliğinin karakterinin, büyüklüğünün ve oranının, sistemin hassasiyetinin ve uyum kapasitesinin bir fonksiyonudur.

  28. İklim değişikliğine uyum nedir?

  İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek, fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir.

  29. İklim değişikliğine uyum sağlamak neden gereklidir?

  İklim değişikliğine sebep olan emisyonlar azaltılsa ya da sonlandırılsa bile atmosferde kalan sera gazları, iklim olaylarını değiştirmeye devam edecektir. İklim değişikliği bir kalkınma sorunudur. Bu nedenle, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ve riskleri en aza indirmek için iklim değişikliğine uyum sağlamak gerekmektedir.

  30. Ulusal Uyum Stratejisi Nedir?

  Uyum etkinliklerinin eşgüdümüne katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan; ülkelere özgü etkilerin saptanması, farklı kurumların ve idari araçların devreye sokulmasının yanı sıra, iş dünyası ve sivil toplum aktörlerinin de geniş katılımıyla ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini içeren ve yönlendiren politika belgesidir.

  31. Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı ne zaman yayınlanmıştır ve hangi sektörleri içermektedir?

  2012 yılında yayınlanan İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı su kaynakları yönetimi, tarım sektörü ve gıda güvencesi, afet risk yönetimi, ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık ve insan sağlığı sektörlerini içermektedir.

  32. Uyum stratejilerinin başarısı nelere bağlıdır?

  İklim değişikliğinin etkilerinin zamanında öngörülmesine, mevcut plan ve stratejilerin iklim değişikliğinin etkilerini de göz önüne alacak şekilde güncellenebilmesine, toplumların kendilerini koruyacak önlemleri ve planları hayata geçirebilmelerine ve toplumun bilinçlenmesine bağlıdır.

   

 • Kimyasallar Yönetimi

 • Kimyasallar Yönetimi

   1

  SIKÇA SORULAN SORULAR
  (KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI)
  1. Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimi hangi yolla yapılır?
  Sınıflandırma Etiketleme bildirimi online.cevre.gov.tr adresindeki Çevre Bilgi Sistemi Uygulamalarından olan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığı ile yapılır.
  2. Kendi imalatım için madde üretiyorum ve piyasaya arz etmiyorum, bu maddenin sınıflandırma etiketleme bildirimini yapmalı mıyım?
  Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin (SEA Yönetmeliği) Madde -41'ine göre, sadece piyasaya arz edilen ve zararlı olan maddelerin sınıflandırma etiketleme bildirimi yapılmalıdır.
  3. Yılda 1 kg ürettiğim ve piyasaya arz ettiğim zararlı maddenin sınıflandırma etiketleme bildirimini yapmalı mıyım?
  Madde miktarına bakılmaksızın, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin (SEA Yönetmeliği) Madde-41'i dahilindeki piyasaya arz edilen zararlı maddelerin bildiriminin yapılması gerekir.
  4. Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimi yaparken, karışım üretimi ve/veya ithalatı yapıldığında karışımın bilgileri “madde girişi” olarak mı girilecek, yoksa karışım bileşenlere ayrılıp madde bazında tek tek mi girilecek?
  Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi (SE bildirimi) madde bazında yapılmalıdır. Dolayısıyla, karışım söz konusu olduğunda, içeriğindeki zararlı maddelerin SE bildirimi yapılacaktır.
  5. Polimerlerin SEA Yönetmeliği kapsamında sınıflandırma etiketleme bildirimi yapılacak mıdır?
  Evet, polimerler SEA Yönetmeliği kapsamındadır ve bunların bildirimi yapılacaktır.
  6. Zararlı maddelerin, Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden yapılması gereken sınıflandırma ve etiketleme bildirimleri ve alternatif ad talepleri ücrete tabii mi?
  Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi ücretsizdir. Alternatif ad talebi ücrete tabi olup bu ücret Bakanlığımızın döner sermaye birim fiyat listesinde yer almaktadır. Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
  2
  7. Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimini nasıl yapacağım konusunda nereden bilgi alabilirim?
  https://kimyasallar.csb.gov.tr/ adresinde yer alan Kimyasallar Yardım Masasındaki Rehber dokümanlardan ‘KKS Uygulaması Kullanım Kılavuzu’ ve ‘Kimyasalların kayıt sistemi aracılığı ile yapılacak olan zararlı madde bildirimleri için yardımcı akış şeması’ belgelerini inceleyerek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
  8. Yurtdışında yerleşik Türkiye’ye madde veya karışım gönderen bir firma sınıflandırma etiketleme bildirimi için nasıl bir yol izlemeli?
  Kendi halinde veya karışım içinde maddelerin ithal edilmesi durumunda bildirim yükümlülüğü ithalatçınındır. Bu yükümlülük, ticari sır gerekçesiyle, yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin bir akitle belirlediği Türkiye’de yerleşik temsilcileri aracılığı ile de yerine getirebilir.
  9. Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi ne zaman yapılmalıdır?
  1 Haziran 2015 tarihinden itibaren, maddeler ve karışımın zararlı olarak sınıflandırılmasına neden olan maddelerin piyasaya arz edilmelerini takip eden 1 ay içerisinde bildirimde bulunulur.
  10. İthal edilen zararlı madde ve/ya karışımların etiketleri ve güvenlik bilgi formları Türkçe olmak zorunda mıdır?
  Evet. İthal edilen zararlı madde ve karışımların etiketleri ve güvenlik bilgi formları Türkçe hazırlanır. Bununla birlikte, tedarikçiler, kullanılan tüm dillerde aynı detayların yer alması kaydıyla, etiketlerinde Türkçenin yanında farklı diller de kullanabilir.
  11. Öncelikli Kimyasallar Listesinde yer alan maddeler yasaklanacak mı? Öncelikli Kimyasallar Listesinde yer alan maddeler, insan sağlığı ve çevre için risk oluşturabilecek maddeler olup, risklerinin değerlendirmesi sonucunda, riskleri kontrol altına alınamayacak olanlar için risk azaltım tedbirleri alınacaktır. Kısıtlama ve yasaklama da bu tedbirlerdendir.
  Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
  3
  12. Güvenlik Bilgi Formlarını kimler hazırlayabilir?
  Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.
  13. İthal edilen zararlı kimyasalın güvenlik bilgi formu aynen Türkçe’ye çevrilerek bu şekilde Türkiye’de piyasaya arz edilir mi?
  Hayır. Güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.
  14. Piyasaya arz etmeyip, kendi imalatımda kullanmak üzere ithal edilen zararlı kimyasal maddeler için de Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması gerekiyor mu? Evet, madde ve karışım ithalatçılarının da Güvenlik Bilgi Formu hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır.
  15. Avrupa Kimyasallar Ajansında (AKA) kayıt ettirilen maddelerin, Türkiye’de REACH (Registration, Evaluation Authorizatıon And Restriction Of Chemicals - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni Ve Kısıtlanması) Tüzüğünü uyumlaştıran Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde ülkemizde tekrar kayıt ettirilmesi gerekecek mi? Evet. Henüz AB üyesi ülke olmadığımız için AKA’ya yapılan kayıtlar ülkemizde geçerli olmayacaktır.
  16. REACH’in Ek-17sinde (Kısıtlamalar Listesinde) yer alan madde ve madde grupları Türkiye’de ne zaman kısıtlanacaktır?
  26.12.2008 tarihli ve 27092 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Zararlı Maddeler ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik kapsamında halihazırda ülkemizde 20 adet madde kısıtlı/yasaklıdır. REACH Tüzüğünü uyumlaştıran Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ülkemizde yürürlüğe girdikten sonra REACH Ek-17 kapsamında kısıtlanmış maddeler ülkemiz mevzuatına da aktarılacaktır. Ancak bu maddelerden bazıları için makul bir geçiş süresi verilmesi planlanmaktadır.
  Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
 • Su ve Toprak Yönetimi

 • Su ve Toprak Yönetimi

   

  SORU 1: 08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” te
  yer alan “Şüpheli Saha” ve “Kirlenmiş Saha” ifadeleri arasındaki fark nedir?
  CEVAP 1: “Şüpheli Saha” kirlenme olasılığının yüksek olduğu saha/sahalardır.
   “Kirlenmiş Saha” kirliliğin tespit edildiği ve temizlenmesi gereken sahayı
  ifade eder.
  SORU 2: Faaliyet ön bilgi formları kim tarafından, ne zaman ve nasıl doldurulur?
  CEVAP 2: 14.12.2012 tarihli ve 28323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikte
  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Ek 2 Tablo 2’ de yer alan sektörlerde faaliyet
  gösteren tesislerin Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine giriş yapması gerekmektedir.
  Faaliyet sahipleri “faaliyet ön bilgi formlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi
  Sistemi üzerinden “Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi” ne girerek faaliyet ön bilgi formlarını
  doldurmaları gerekmektedir.
  2015 yılı Haziran ayından itibaren 3 aylık süre içerisinde faaliyet ön bilgi formlarının
  doldurulması gerekmektedir.
  SORU 3: Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi nedir?
  CEVAP 3: 08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”
  kapsamında toplanması öngörülen bilgilerin sistematik bir şekilde kayıt altına alınması,
  gerçekleştirilecek değerlendirme süreçlerine destek sağlanması ve Yönetmelik
  uygulamalarına yönelik raporlama ihtiyaçlarının karşılanması gereksinimlerini yerine getiren
  bir bilgi sistemidir.
  SORU 4: Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı kirlenmiş sahalara Dair
  Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği” ne göre Yeterlilik Belgesi almak isteyen kurum
  kuruluşlar nereye başvurmalıdırlar?
  CEVAP 4: 18.02.2013 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel
  Müdürlüğü ile Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan mutabakat notu gereği;
  kirlenmiş saha değerlendirme ve temizleme çalışmalarını yapacak olan kurum ve/veya
  kuruluşun asgari özelliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Toprak
  Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik
  Belgesi Tebliği” ile ilgili iş ve işlemler Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel
  Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
   
  SORU 5: Faaliyet alanımızda toprak kirliliği belirtileri var, ne yapmalıyım?
  CEVAP 5: 17.06.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
  Yeterlilik Belgesi Tebliği” kapsamında Bakanlığımızdan “Yeterlilik Belgesi” almış firmalar
  ile çalışılması ve öncelikle kirlilik kaynağının tespit edilmesi, mevcut durum analiz
  çalışmaları yapılarak kirlilik yükünün belirlenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulması
  halinde temizlemeye yönelik çalışmaların başlatılması gerekmektedir.
  SORU 6: Tesis sahası içerisinde atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtma çamurlarını toprakta
  kullanabilir miyim?
  CEVAP 6: Evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin
  alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemeyi
  amaçlayan “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair
  Yönetmelik” 03.08.2010 tarihli ve 27661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
  girmiştir.
  Yönetmelikte:
  - Kullanılacak arıtma çamurunun evsel/kentsel nitelikte olması,
  - Toprak ve arıtma çamurları ile ilgili yaptırılması gereken analizler ve limit değerler,
  - Evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanımına yönelik sınırlama ve yasaklar,
  - Stabilize arıtma çamuru üreticilerinin ve kullanıcılarının yükümlülükleri,
  yer almaktadır.
  Ayrıca, Yönetmelik gereği; evsel/kentsel atıksuların arıtılması sonucu elde edilen stabilize
  arıtma çamurlarının toprakta kullanılması izne tabidir.
  SORU 7: Stabilize Arıtma Çamuru ne demektir.
  CEVAP 7: Biyolojik ayrışabilirliğinin ve kullanımından kaynaklanan sağlık tehlikelerini
  önemli ölçüde azaltmak üzere, biyolojik, kimyasal ya da ısıl işlemden, uzun süreli depolama
  ya da diğer uygun işlemlerden geçirilen evsel ve kentsel arıtma çamurlarına stabilize arıtma
  çamuru denilmektedir.
  SORU 8: “Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi” kim tarafından verilmektedir ve
  başvuru için hangi belgeler gerekmektedir?
  CEVAP 8: “Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi” Çevre ve Şehircilik İl
  Müdürlüğü tarafından verilmekte olup, “Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi”
  başvurusu için aşağıda yer alan belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.
  1-Stabilize arıtma çamurunun kullanılacağı bölgenin il, ilçe ve köy olarak yeri, parsel
  numarası ve kaç dekar olduğu,
  2-Yıllık üretilen arıtma çamuru miktarı,
  3-Kullanılacak stabilize arıtma çamurunun analiz belgesi (EK II-B),
  4-Uygulanacak toprağın analiz belgesi (EK II-A).
  Yapılan başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün başkanlığında İl Gıda, Tarım
  ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra
  teşkilatından oluşan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.
  Komisyonun kararının olumlu olması halinde 3 yıllığına “Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım
  İzin Belgesi” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilir.
   
  SORU 9: Çevre Yönetimi Planı ne zaman hazırlanır ve ne şekilde sunulur?
  CEVAP 9: 08.12.2007 tarihli ve 27661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  “Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği”
  hükümlerine göre Çevre Yönetimi Planı ÇED Raporu/Ön ÇED Raporu eki olarak Çevre ve
  Şehircilik İl Müdürlüğü’ne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulur.
  Su kirliliği ile ilgili çalışmalar (Alt Kategori) :
  SORU 1: İçmesuyu alınan barajlar nasıl korunuyor ?
  CEVAP 1: İçme ve kullanma suyu temin edilen baraj göllerinin havzalarındaki su kalitesinin
  korunması ile alakalı düzenlemeler 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de
  yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ nde yer almaktadır.
  Yönetmelik gereği içmesuyu temin edilen su kaynağının (göl, gölet, baraj vs.) etrafında
  mutlak koruma alanı, kısa mesafeli koruma alanı, orta mesafeli koruma alanı ve uzun mesafeli
  koruma alanı şeklinde koruma alanları oluşturulur. Bu koruma alanlarında hangi faaliyetlerin
  yapılamayacağı veya hangi şartlar ile yapılabileceği belirlenmiştir.
  SORU 2: Büyükşehirlerin içmesuyu temin ettiği barajlarla ilgili hangi kurum tarafından ne
  gibi önlemler alınmaktadır?
  CEVAP 2: Büyükşehirlerde içme ve kullanma temin edilen su kaynaklarının (göl, gölet, baraj
  vs.) korunmasından Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri sorumludur. 2560
  sayılı İSKİ’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Havza Koruma
  Yönetmelikleri çerçevesinde ilgili Su ve Kanalizasyon İdarelerince gerekli önlemler
  alınmaktadır.
  SORU 3: Ülkemizde atıksu arıtma hizmeti alan belediye nüfusunun tüm belediye nüfusuna
  oranı nedir ve kaç kişi bu hizmetten faydalanmaktadır?
  CEVAP 3: 2014 yılı sonu itibariyle atıksu arıtma hizmeti alan belediye nüfusunun tüm
  belediye nüfusuna oranı % 77’dir. Bu oran yaklaşık olarak 55 milyon kişiye tekabül
  etmektedir.
  SORU 4: Belediye su faturasında kullanma suyu ücretinin yanı sıra atıksu bedeli adı altında
  da ayrı bir ücret alıyor. Bunun için yetkisi var mıdır? Bu miktarı neye göre hesaplıyor ?
  CEVAP 4: 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği, atıksu altyapı ve evsel katı atık sistemlerini
  kullanan ve/veya kullanacaklar, yatırım, işletme, bakım, onarım, ıslah ve temizleme
  harcamalarının tamamına katılmak zorundadırlar. Özellikle Çevre Kanunu’nda belediyelerin
  su, atıksu ve katı atıkla ilgili hizmetlerinin karşılığını almasının sağlanması, bu hizmetlerden
  tahsil ettikleri gelirleri yine sadece bu alanlarda kullanmalarının sağlanması, teşvik ve cezai
  yaptırımın güçlendirilmesi hususları yer almıştır.
  Bu çerçevede, söz konusu hizmetlerin karşılığının belediyeler tarafından alınmasını
  düzenlemek amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanan "Atıksu Altyapı Ve
  Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara
  İlişkin Yönetmelik" 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
   
   
  yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf
  tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle
  ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin bilimsel
  olarak belirlenebilmesi ve uygulanabilmesi sağlanmakta olup, yurt genelindeki ilgili
  tüm altyapı yönetimleri yönetmelik hükümlerini uygulamak ile yükümlüdür.
  SORU 5: Kentsel atıksu nedir ?
  CEVAP 5: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile
  insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet
  sektörlerinden kaynaklanan atıksularının endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımı
  ile oluşan atıksulardır.
  SORU 6: Kirleten Öder Prensibi nedir?
  CEVAP 6: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı
  önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya
  yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar
  tarafından karşılanması ilkesidir.
  SORU 7: Kanalizasyon sistemlerinde “Birleşik” ve “Ayrık” sistem nedir? Avantajları ve
  dezavantajları nelerdir?
  CEVAP 7: Atıksular ile yağmur sularını birlikte toplayan kanalizasyon sistemlerine Birleşik
  Sistem, yağmur suyunun bir kanalda, atıksuyun başka bir kanalda toplandığı sistemlere Ayrık
  sistem denir.
  Birleşik kanalizasyon sistemi Ayrık kanalizasyon sistemi
  * Yatırım maliyeti düşüktür. *Yatırım maliyeti birleşik kanalizasyon
  sistemine göre %40-60 oranında fazladır.
  *Yapılacak arıtma tesisinin boyutu ve
  dolayısıyla maliyeti büyüktür.
  *Arıtma tesisinin boyutu ve maliyeti küçüktür.
  *Yağmurlu zamanlarda arıtma tesisine gelen
  atıksu miktarı düzensizdir, arıtmada sorunlara
  sebep olabilir.
  *Yağmurlu zamanlarda arıtma tesisine gelen
  atıksu miktarı sabittir, arıtmada sorunlara yol
  açmaz.
  *Caddelerden gelen tuz, kum, toprak vs gibi
  arıtmada problem oluşturabilecek maddeler
  kanalizasyon sistemine girer.
  *Caddelerden gelen kum, tuz, toprak vs
  maddeler atıksudan farklı kanala girdiği için
  arıtma tesisine gitmez.
  *Kanallarda akış hızı az olabileceğinden
  kanallarda septik şartlar oluşabilir oksijensiz
  ortam oluşabilir bu da kötü kokulara sebep
  olabilir.
  *Kanallarda akış hızı sabit ve hızlı
  olduğundan septik şartlar ve oksijensiz ortam
  nadir oluşur.
  *Kanallar sık sık yıkanarak temizlenmelidir. *Sık sık yıkanmasına gerek yoktur.
  *Şiddetli yağışlarda bodrum katlarına su
  basabilir.
  *Şiddetli yağışlarda bodrum katlarına su
  basma durumu olmaz.
  *Kanal ağını büyütmek kolaydır. *Dar sokaklarda iki kanal döşemesi zor
  olabilir.
   
  SORU 8: Geri kazanılmış atıksuların kullanım alanları nelerdir?
  CEVAP 8: Geri kazanılmış atıksular şehirlerde; park ve bahçelerin sulanması, yangınla
  mücadele ve tuvaletlerde, endüstride soğutma ve proses suyu olarak, tarımda sulama,
  rekreasyon amaçlı kullanım ve yeraltısuyunun beslenmesinde kullanılmaktadır.
  SORU 9: Konutumun bulunduğu bölgede kanalizasyon bulunmadığı için konutumdan
  kaynaklanan atıksuların nasıl uzaklaştırılacağını öğrenmek istiyorum.
  CEVAP 9: Konutun bulunduğu alanın Büyükşehir sınırları içerisinde olması durumunda
  Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin, mücavir sınırları içerisinde ise
  Belediye Başkanlığının, bu alanların dışında kalması durumunda ise İl Özel İdaresinin
  belirleyeceği özelliklerde bir fosseptiğin konut sahibi tarafından yapılması ve atıksuların bu
  fosseptikte toplanması sağlanmalıdır. Fosseptiğin dolmasına yakın zamanda ise ilgili idareye
  haber verilerek ücreti konut sahibi tarafından karşılanmak üzere fosseptikte biriken atıksuların
  vidanjör ile çekilmesi en yakın kanalizasyon sistemine deşarj edilmesi sağlanmalıdır.
  SORU 10: Ülkemizde atıksuların kaynağında azaltılması ve suyun geri kazanımı konusunda
  ne gibi çalışmalar yürütülmektedir?
  CEVAP 10: Sanayi kaynaklı kirliliğin en aza indirilmesi için önemli kazanımlar sağlayacak
  olan Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Uygulanmasının ilk somut adımlarından biri olarak
  “Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği” 14 Aralık 2011 tarih ve
  28142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  SORU 11: Ülkemizde sanayi atıksu kirliliğinin önlenmesine ilişkin ne gibi yasal
  düzenlemeler bulunmaktadır ?
  CEVAP 11: Ülkemizde sanayi kaynaklı atıksu kirliliğinin önlenmesi ve kontrolüne yönelik
  olarak Bakanlığımız tarafından çıkarılan ve uygulanan ilgili mevzuat aşağıda görülmektedir:
   
  SORU 12: Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Bakanlığınızca ne gibi somut
  çalışmalar yürütülmekte ve ne gibi önlemler alınmaktadır ?
  CEVAP 12: Su kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla SKKY deki mevcut deşarj
  standartlarında (KOİ parametresi) kısıtlama genelgesi (2011/10 sayılı genelge) arıtma
  tesislerinin yapımında yaşanan gecikmeden dolayı revize edilmiştir. 2014/11 sayılı genelge ile
  uygulama tarihi 6 Mayıs 2016 olarak belirlenmiştir.
  Tekstil sektörü için temiz üretim tebliği 2011 yılında çıkartılarak; su tasarrufu, enerji
  verimliliği, hammadde geri kazanım sağlanarak kirliliğin kaynağında azaltımı sağlanacaktır.
  Tebliğ kapsamında eğitimler gerçekleştirilmiştir.
  Havzada dağınık halde bulunan sanayiler için kurulan 8 tane ıslah OSB’den 7 tanesi OSB
  statüsü kazanmış olup, bu OSB’lerin atık sularının 5 ayrı noktada toplanarak ortak arıtma
  tesislerinde arıtılması planlanmıştır. Arıtma tesisi proje onayları Bakanlığımız tarafından
  yapılmıştır.
  Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki mevcut atıksu arıtma tesisleri ve yapılan/yapılacak
  olan evsel, kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde oluşan ve oluşması beklenen
  arıtma çamuru miktarı, oluşan/oluşacak arıtma çamurlarının işlenmesi, yeniden kullanımı/geri
  kazanımı ve bertarafı ile ilgili sorunlar belirlenerek çözüm önerilerinin oluşturulmasını içeren
  “Ergene Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” 2015 yılında
  başlanacaktır.
  SORU 13: Sanayi kuruluşlarının endüstriyel nitelikli atıksuları, bu kuruluşa ait evsel nitelikli
  atıksularla birlikte arıtılıyorsa sektör tablolarından hangisi uygulanır ?
  CEVAP 13: Evsel atıksuyun debisine bakılmaksızın ilgili sanayi deşarj tablosu dikkate alınır.
  SORU 14: Tehlikeli madde içeren atıksuların kanalizasyona deşarjı söz konusu olduğunda
  Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin düzenlenmesi, verilen izinlerin ve deşarjların kontrol
  ve denetiminden, elde edilen verilerin Bakanlığa rapor edilmesinden sorumlu ilgili idare
  kimdir ?
  CEVAP 14: Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin düzenlenmesi Belediyelerin
  sorumluluğunda bulunmaktadır.
  SORU 15: Aynı sanayi kuruluşu içinde birden fazla sektörün bulunması ya da aynı sektörün
  alt sektörlerinin bulunması hâlinde sektör tablosu belirleme işlemi nasıl yapılır?
  CEVAP 15: Aynı sanayi kuruluşu içinde birden fazla sektörün bulunması ya da aynı sektörün
  alt sektörlerinin bulunması hâlinde debi parametresi dikkate alınarak sektör tablosu belirleme
  işlemi yapılır.
  SORU 16: 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
  giren “Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği” kimleri
  kapsamaktadır?
   
  CEVAP 16: Kurulu kapasitesi 10 ton/gün üzerinde olan yıkama, ağartma, merserizasyon,
  haşıllama, baskı, haşıl sökme ve benzeri ön işlem, boyama ve son işlemlerinin
  gerçekleştirildiği tekstil tesisleri bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
  Atıksu Arıtma Tesisleri ile ilgili Çalışmalar (Alt Kategori) :
  SORU 1: Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesine yönelik Bakanlığınızca herhangi bir teşvik
  verilmekte midir ?
  CEVAP 1: Çevre Kanunu’nun 29 uncu maddesi çerçevesinde, Atıksu Arıtma Tesislerinde
  kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmı Bakanlığımızca geri ödenmektedir. Bu kapsamda Geri
  ödeme için istenen belgeler ve koşullar “Çevre Kanunu’nun 29 uncu Maddesi Uyarınca
  Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve
  Esaslara Dair Yönetmelik’te” yer almaktadır.
  SORU 2: Arıtma Tesislerinde kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmının geri ödenmesi ile
  ilgili düzenlenen Geri Ödeme Belgesi için başvurular nereye yapılır?
  CEVAP 2: Çevre Kanunu’nun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik
  Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik’teki koşulları
  sağlayanlar, istenen bilgi, belge ve dokümanları temin etmek suretiyle Çevre ve Şehircilik İl
  Müdürlüklerine başvurur. Noksansız olan başvuru dosyaları, İl Müdürlüğü tarafından geri
  ödeme belgesinin düzenlenmesi amacıyla Bakanlığa gönderilir, uygun görülen tesislere Geri
  Ödeme Belgesi düzenlenir.
  SORU 3: Belediyemize/işletmemize ait ve geçerliliği devam eden “Çevre İzni” mevcuttur,
  bununla birlikte Atıksu Arıtma Tesisimizde kullandığımız elektrik enerjisinin bir kısmının
  Bakanlığınızca geri ödenmesine ilişkin olarak “Geri Ödeme Belgesi” de alınmıştır. Geri
  ödeme işlemi geri ödeme belgesinin alındığı tarihten itibaren mi yapılır yoksa çevre izni
  belgesinin yayınlandığı tarihten itibaren mi yapılır?
  CEVAP 3: Geri ödeme yapılacak yıl için, Çevre İzninin alındığı tarih esas alınmaktadır.
  SORU 4: Fabrikamıza ait Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) bulunmakta olup Çevre İzni henüz
  alınamamıştır. Bu durumda Bakanlığınızca atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik
  enerjisinin geri ödenmesi imkanından faydalanabilir miyiz?
  CEVAP 4: Atıksu konulu Çevre İzninin alındığı tarihten itibaren elektrik enerjisi teşvikinden
  yararlanılmaktadır.
  SORU 5: Fabrikamıza/Belediyemize ait atıksu arıtma tesisine ayrı bir abonelik, sayaç
  takılması ve arıtma tesisinde kullanılacak olan elektrik enerjisi için sanayi abone grupları için
  belirlenen tarifeden faydalanılması amacıyla elektrik dağıtım şirketine verilecek olan “Arıtma
  Tesisi” belgesini nereden temin edebilirim?
  CEVAP 5: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vasıtasıyla iletilen belgelerin uygunluğu
  doğrultusunda, “Arıtma Tesisi Belgesi” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
  Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından verilmektedir.
  SORU 6: Fabrikamıza ait Atıksu Arıtma Tesisimizde arıtılan atıksuyu yeniden üretim
  prosesimizde kullanmak istiyoruz. Bu durumda proje dosyası hazırlatmamız ve onay almanız
  gerekiyor mu?
   
  CEVAP 6: 2014/7 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi
  gereğince teknik rapor hazırlanması ve onay merciine (İl Müdürlükleri/Bakanlık) sunulması
  gerekmektedir. Bu kapsamda uygun görülen atıksu arıtma tesislerine proje onay muafiyeti
  verilmektedir.
  SORU 7: İşletmemize ait ve yapılması planlanan atıksu arıtma tesisinin çıkış suyu
  Belediyenin kanalizasyon sistemine deşarj edilecektir. Atıksu Arıtma Tesisi proje onayı almak
  için hangi kuruma başvuru yapmamız gerekmektedir?
  CEVAP 7: 2014/7 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi
  kapsamında ilgili Belediyenin atıksu altyapı tesisi yönetimine başvurulması gerekmektedir.
  SORU 8: Üniversitemizden/Tesisimizden/Fabrikamızdan/Belediyemizden kaynaklı
  atıksuların arıtımı için Atıksu Arıtma Tesisine proje onayı almak istiyoruz. Proje Dosyasını
  herhangi bir firmaya hazırlatabilir miyim?
  CEVAP 8: 2014/7 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi
  kapsamında istenilen şartları sağlayan firmalar atıksu arıtma tesisi proje onay dosyası
  hazırlayabilmektedirler.
  SORU 9: Sitemizin atıksu arıtma tesisinden çıkan atıksuyu bahçemizin sulamasında
  kullanmak istiyoruz. Bunun için hangi şartları sağlamamız gerekmektedir?
  CEVAP 9: 20.03.2010 tarih ve 27527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
  Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde sulama suyu olarak kullanılabilecek
  atıksuların taşıması gereken kriterler belirlenmiştir. Bu amaçla tasarlanacak olan atıksu arıtma
  tesisi için 2014/7 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi
  çerçevesinde proje onayının alınması ve sonrasında bu suların sulamada kullanılabilmesi
  amacıyla Çevre İzin Belgesinin alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne
  başvurulması gerekmektedir.

   

 • Yönetim Hizmetleri ve Finansman

 • Proje ve Finansman
  1-Niçin Kamu kurum ve kuruluslara yardım yapılır?
  Çevrenin korunması, kirliligin önlenmesi, iyilestirilmesi ve temiz bir çevrede yasanabilmesi
  için yardım yapılır.
  2-Yapılanyardımlar sartlı mıdır?
  Evet, yapılan yardımlar sartlıdır, projelerin amacına uygun yapılması için sartlı olarak
  verilmektedir. Ayrıca Sayıstay Baskanlıgı denetimine tabidir.
  3-Nerelere sartlı nakdi yardım yapılabilmektedir?
  Belediyelere, l Özel darelerine, Kaymakamlıklara (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) ve
  Belediye Birliklerine yardım yapılmaktadır.
  4-Hangi tür yardımlar yapılmaktadır?
  Katı Atık Bertaraf Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon, , Derin deniz desarjı, Çevre
  Kirliligi, Çevre Temizlik Araçları ve Müsavirlik Hizmetler için yardımlar yapılmaktadır.
  5-Katı Atık Bertaraf Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Projeleri için hangi
  tür belgeler istenilmektedir.
  1-Bakanlıga hitaben yazılan müracaat yazısı
  2-Proje gerekçe raporu (Projenin gerekçeleri belirtilecek, su andaki durum ne, proje
  gerçeklesirse neler elde edilecek v.b.)
  3-Birlikler, Belediyeler ve l Özel dareleri için Encümen Kararı (Yardım talebine iliskin
  olacak, mali yetersizlik ve Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı’ndan yardım talep edildigi
  vurgulanacak, talep edilen yardım miktarı belirtilecek)
  4-Taahhütname (Kamu kurum ve kurulusları )
  5-Protokol (Kamu kurum ve kurulusları )
  6-Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri için Kesif özeti ve metraj cetveli (Çevre ve
  Sehircilik Bakanlıgı l Müdürlükleri, ller Bankası veya il özel idaresi birimleri tarafından
  onaylı)
  7-Çevresel Etki Degerlendirilmesi Yönetmeligi Kapsamında Olanlardan ÇED Belgesi
  8-Bakanlıkça onaylı proje veya proje uygunluk yazısı (Atık Su Arıtma ve Atık Bertaraf
  Tesisleri- Projenin Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı tarafından onaylı olması gerekiyor)
  9-l Mahalli Çevre Kurulu Yer Seçim Kararı (Katı atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri için)
  Bu proje ile ilgili baska yerlerden alınan yardım veya kredilere iliskin bilgi ve belgeler
  10-Tetkik Formu (Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisleri için)
  6 - Çevre Kirliliginin Giderilmesi, Çevre Temizlik Araçları ve Müsavirlik Hizmetleri
  projeleri için hangi tür belgeler istenilmektedir.
  1-Bakanlıga hitaben yazılan müracaat yazısı
  2-Proje gerekçe raporu (Projenin gerekçeleri belirtilecek, su andaki durum ne, proje
  gerçeklesirse neler elde edilecek vb.)
  3-Birlikler, Belediyeler ve l Özel dareleri için Encümen Kararı (Yardım talebine iliskin
  olacak, mali yetersizlik ve Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı’ndan yardım talep edildigi
  vurgulanacak, talep edilen yardım miktarı belirtilecek)
  4-Taahhütname (Kamu kurum ve kurulusları )
  5-Protokol (Kamu kurum ve kurulusları )
  6-Çevre Kirliliginin Giderilmesi Kapsamında Yaklasık Maliyet Cetveli
  7-Proje Uygunluk Yazısı, (Müsavirlik Hizmetleri için)
  7 - Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon projesi talepleri proje uygunlugu için hangi
  daireye görüse sunulur?
  Su Toprak Yönetimi Dairesi Baskanlıgına görüse sunulmaktadır.
  8 - Köy Muhtarlıkları çevre kirliliginin giderilmesi ile ilgili proje taleplerini dogrudan
  Bakanlıga müracaatedebilirler mi?
  Kaymakamlık aracılıgı ile Çevre ve Sehircilik l Müdürlügüne gönderebilirler.
  9 - Müsavirlik hizmetlerinden alınan ödeneklerle nerelere harcama yapabilirler?
  Proje çizimi harita, zemin etüt, fizibilite gibi faaliyetlerde harcama yapabilirler.
  10 - Yaz aylarında ve yazlık yerlerdeki site sakinlerinin bulundugu yerde Arıtma gerekli
  oldugu halde, arıtma yoksa ve kötü kokuda saçıyorsa nereye müracaat etmeleri
  gerekmektedir?
  Çevre ve Sehircilik l Müdürlüklerine, zabıta ve polis karakollarına müracaat edebilirler.
  11 - Belediyeler tip projesi, arıtma projelerine yardım alabilmek için nereye müracaat
  etmeleri gerekir?
  Çevre ve Sehircilik l Müdürlükleri ve Bakanlıga müracaat etmeleri gerekmektedir.
  12 - Verilen paralar amacına uygun kullanılmadı ise nasıl bir yol izlenir?
  Verilen ödenek geri alınır ve bir daha ilgili yere bu kapsamda ödeme-yardım yapılmaz.
  13 - Talep dosyaları dogrudan aracı kurum olmadan gönderip yardım alabilir mi?
  Hayır, Çevre ve Sehircilik l Müdürlügü kanalıyla gönderilmesi gerekir.
 • İzleme Subesi

    

   
   
  1- Müsavirlik hizmetlerinden alınan ödeneklerle harcama yapıldıgında Uygunluk
  yazısı ve ÇED gereklidir veya gerekli degildir yazısı olacakmı?
  -Evet, olması gerekir.
  2- - Bakanlıkça sartlı olarak araçlar için verilen ve hesaplarına aktarılan paralarla
  ,Kurum/kuruluslar araçları piyasadan mı DMO dan mı alacak ?
  -Satın alınacak araçlar DMO kanalıyla alınacaktır. (Yeni Uygulama)
  3-DMO dansatın alınan araçlarada Bakanlıgın amblemi ve Çevre ve Sehircilik
  Bakanlıgı tarafından hibe edilmistiryazısı yazdırılacak mı?
  -Evet yazdırılacak.
  4-Katı atık bertaraf geri dönüsüm tesisi kurulması için BelediyelerBirligine üye olan
  ilçe ve belde belediyeleri; Çevre Kirliliginden alınan sartlı nakdi yardımlardan üyelik
  aidatı ödenebilir mi?
  -Evet, gerekli evraklar tamamlandıgında ödeme yapılabilir.
  5-Sartlı olarak verilen yardımlardan yapılan harcamalardafaturaların suretleri mi
  yoksa asılları mı gönderilecek?
  -Faturaların aslı olacaktır.