Yönetim Hizmetleri ve Finansman

Serbest Bırakma Talebi Tablosu Örneği

- Şartlı Nakdi Yardım Kapsamında Alımı Yapılan Araçların Harcama Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

- Şartlı Nakdi Yardım ile Yapılan Atıksu Arıtma Tesislerinde Bulunması Gereken Tabela Özellikleri

- Şartlı Nakdi Yardım ile Yapılan Katı Atık Tesislerinde Bulunması Gereken Tabela Özellikleri

- Şartlı Nakdi Yardım Harcama Dosyasında bulunması gereken evraklar

- Şartlı nakdi yardım kapsamında alınan çöp konteynerlerinin üzerinde bulunması gereken yazı ve logo özellikleri

- Döner Sermaye Faaliyetleri Fiyat Listesi

- Şartlı Nakdi Yardım İzleme ve Kontrol Tutanağı

- Şartlı Nakdi Yardım İçin İstenilen Belgeler

- Kurumsal Tahsilat (KUTA) Hesabı Kullanımına İlişkin Belge

- Çevre kirliliğinin giderilmesi amaçlı Şartlı Nakdi Yardım başvurularında gerekli evraklar

- Araç, Talepleri İçin Gönderilmesi Gereken Evraklar