İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi

-Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (2013/7) Kapsamında İthalat İzni Verilmeyecek Firmalar Listesi

Ulusal Emisyon Tavanları Koordinasyon Komitesi Kurum Görüşlerine Açılan Belgeler

Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile ilgili açıklayıcı bilgiler

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili açıklayıcı bilgiler

- Büyük Yakma Tesisleri Tarafından Doldurulacak Form