İstatistikler - Raporlar

Hava Kalitesi Değerlendirme

Ulusal Hava Kirleticileri Emisyon Envanteri- National Air Pollutants Emission Invertory

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Bülteni 2009

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Bülteni 2010

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Bülteni 2011

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Bülteni 2012

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Bülteni 2013

Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Bülteni 2014

Tehlikeli Atık İstatistikleri 2010

Tehlikeli Atık İstatistikleri 2011

Tehlikeli Atık İhracat İstatistikleri 2010

Tehlikeli Atık İhracat İstatistikleri 2011

TÜİK Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT)

Municipal Waste Management In Turkey ( Belediye Atık Yönetimi Raporu 2016)