Kanunlar

2872 Sayılı Çevre Kanunu RG: 11.08.1983 - 18132
5312 Sayılı Denizlerin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun - Ekler RG: 11.03.2005 - 25752
5312 Numbered Law Pertaining to Principles of Emergency Response and Compensation for Damages in Pollution of Marine Environment by Oil and Other Harmful Substances RG: 11.03.2005 - 25752