BİRİMLER

Ac-Kapa238 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T: +90 312 586 30 00
F: +90 312 474 03 35
cygm@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Muhammet ECEL Genel Müdür T: 474 03 37-03 38 586 3001-3002
F: +90 312 474 03 35
muhammet.ecel@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı T: 474 03 37-03 38 586 3001-3002
F:
recep.akdeniz@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Sebahattin DÖKMECİ Genel Müdür Yardımcısı T: 474 03 26 586 32 43
F:
sebahattin.dokmeci@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Adnan TAN Genel Müdür Yardımcısı T: 586 30 12-30 17
F:
adnan.tan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Ahmet VARIR Daire Başkanı T: 474 03 15-03 16 586 30 38
F: +90 312 474 03 35
atikyonetimi@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Murat TURAN Daire Başkanı T: 474 03 28-03 29 586 30 44
F: +90 312 474 03 35
denizkiyi@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Betül AYDIN KÜÇÜKAY Daire Başkanı T: 474 03 40 586 30 56
F: +90 312 474 03 35
havayonetimi@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Mehrali ECER Daire Başkanı T: 474 03 39-03 42 586 30 42
F: +90 312 474 03 35
iklim@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Yahya KESİMAL Daire Başkanı T: 474 03 21-22586 30 15
F: +90 312 474 03 35
kimyasallar@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Ercan GÜLAY Daire Başkanı T: 474 03 32-03 34 586 30 18
F: +90 312 474 03 35
sutoprak@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Nihat YAMAN Daire Başkanı T: 474 03 24586 35 50-30 24
F: +90 312 474 03 35
finansman@csb.gov.tr