Kanunlar

 

SAYI

KANUN

Kabul Tarihi

Resmi Gazete Tarihi

Resmi Gazete Sayısı

6306

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN 

(Güncellenmiş Hali)

16.05.2012

31.05.2012

 28309

5983

 

 

KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

03.06.2010

13.06.2010

27610

5543

 

 

İSKAN KANUNU

19.09.2006

26.09.2006

26301

5393

 

 

BELEDİYE KANUNU

03.07.2005

13.07.2005

25874