BİRİMLER

Ac-Kapa1231 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü T:
F: 312-474 03 59
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Vedad GÜRGEN Genel Müdür T: 312-410 77 03
F: 312-474 03 93
vgurgen@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Suna KOTAN Genel Müdür Yardımcısı V. T: 312 410 77 50
F: 312 474 03 93
sunak@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Hikmet HASPOLATLI Genel Müdür Yardımcısı V. T: 312 410 77 06
F: 312-474 03 93
hikmeth@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Tamer İNAN Genel Müdür Yardımcısı V. T: 312-410 76 00
F: 312-474 03 93
tamer.inan@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
M.Tahsin BADEM Genel Müdür Yardımcısı V. T: 312 410 77 51
F: 312 474 03 93
tahsin.badem@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Umut Naci BAYKAN Daire Başkanı T: 312-410 77 80
F: 312-474 03 59
umutb@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Hasan AKÇİN Daire Başkanı T: 312-410 77 07 - 77 08
F: 312-474 03 59
hasan.akcin@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Coşkun SAĞIR Daire Başkanı T: 312-410 77 07 - 77 08
F: 312-474 03 59
coskun.sagir@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
İsmail TÜZGEN Daire Başkanı T: 312-410 77 16
F: 312-474 03 59
ismail.tuzgen@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Adnan MALKOÇ Daire Başkanı T: 312 410 76 02
F: 312 474 03 59
adnan.malkoc@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Erdal KOCABAŞ Daire Başkanı T: 312 410 77 80
F: 312 474 03 59
erdal.kocabas@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Zeynep AFŞEÖREN Daire Başkanı V. T: 312-410 77 10
F: 312-474 03 59
zeynep.afseoren@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
Didem ERTEK YÜCELEN Daire Başkanı V. T: 312-410 77 13 -77 14
F: 312-474 03 59
didem.ertek@csb.gov.tr
Ad-Soyad Ünvan Telefon / Faks E-Posta
SEKRETERLİK T: 312-
F: 312-474 03 93