Fethiye Körfezindeki Kirliliğe Neşter
Fethiye Körfezindeki Kirliliğe Neşter
01 Nisan 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Fethiye Körfezi’nde yaşanan kirlilik için harekete geçiyor.

Bakanlıkça Fethiye Körfez tabanında yer alan dip malzemesinin ortamdan alınması uygulama projesi için; sığ sismik ölçümleri ile batimetrinin çıkarılması, körfez içini temsil edecek nitelikte sondaj ölçümlerinin yapılması, tarama malzemesinin hacmi, derinliği, bertarafı ve körfez içi su kalitesinin belirlenmesi amaçlı fizibilite projesi hazırlanacak.

İhalesi 12 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan projenin 210 günde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanması ile Fethiye Körfezi’nin deniz tabanı temizlenmekle birlikte deniz ulaşımı daha sağlıklı biçimde yapılabilecek.

Fethiye Körfezi kıyı ve deniz alanının, koruma-kullanma dengesi içerisinde bütüncül bir anlayışla değerlendirileceği çalışma ile körfez içi dip çamuru temizlenecek. Körfez ve çevresi canlıların doğal ortamda yaşamlarını sürdürdükleri daha sağlıklı bir ekosisteme kavuşacak. Denizel alanda ise su kalitesi iyileştirilerek deniz canlılarının popülasyonunun artırılması sağlanacak.

İşin kaliteli ve zamanında yapılması büyük önem taşıyan projede körfezin özel ekosisteme sahip olması nedeniyle önem atfediyor.