ATATURK
Dokümanlar
2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı
2017-09-09
İdari
Rapor
2012 Yılı Birim Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı
2016 Yılı Bütçe ve Yatırım Programı 4. Dönem Gerçekleşme Raporu
2017-09-09
İdari
Rapor
2016 Yılı Bütçe ve Yatırım Programı 4. Dönem Gerçekleşme Raporu
01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu
2017-09-09
İdari
Rapor
01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu
Kamu İdarelerinde Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Mali Hizmetler…
2017-09-09
İdari
Rapor
Kamu İdarelerinde Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları Mali Hizmetler…
Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışına Göre Stratejik Plan - Bütçe…
2017-09-09
İdari
Rapor
Yeni Kamu Mali Yönetimi Anlayışına Göre Stratejik Plan - Bütçe…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Etik Rehberi
2017-09-09
İdari
Rapor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Etik Rehberi
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
2017-09-09
İdari
Rehber
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Standartları
2017-09-09
İdari
Rapor
İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Standartları
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
2017-09-09
İdari
Sunu
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
Performans Esaslı Bütçe Gerçekleşme Raporu 2. Üç Aylık / 2012
2017-09-09
İdari
Sunu
Performans Esaslı Bütçe Gerçekleşme Raporu 2. Üç Aylık / 2012
2014 Yılı Bütçesi Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu
2017-09-09
İdari
Rapor
2014 Yılı Bütçesi Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu
2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2017-09-09
İdari
Rapor
2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2017-09-09
İdari
Rapor
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2017-09-09
İdari
Rapor
2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
IPA Projelerinde Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin Ekonomi Politiği…
2017-09-09
İdari
Rapor
IPA Projelerinde Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin Ekonomi Politiği…
2012 Yılı Performans Programı
2017-09-09
İdari
Rapor
2012 Yılı Performans Programı
Risk Yönetimi
2017-09-09
İdari
Rapor
Risk Yönetimi
Geçmişten Günümüze Türkiye Kıyı Politikaları ve Türkiye Kıyılarında…
2017-09-09
İdari
Sunu
Geçmişten Günümüze Türkiye Kıyı Politikaları ve Türkiye Kıyılarında…
Yıllık Kamu Yatırım Programı Tekliflerinin Hazırlanması, Uygulaması…
2017-09-09
İdari
Tez
Yıllık Kamu Yatırım Programı Tekliflerinin Hazırlanması, Uygulaması…
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında…
2017-09-09
İdari
Rapor
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında…