ATATURK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Akademik İşbirliği

18 Ocak 2017
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Akademik İşbirliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında tezli ve tezsiz lisansüstü ve doktora eğitimi işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlık merkez binada İmzalanan protokol ile birlikte, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi alanlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüten üniversitenin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı’nda bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı personelinden koşulları yürürlükteki mevzuata uygun olanlarına, Bakanlığın faaliyet konusu ile ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde; 

-Taşınmaz (gayrimenkul) edinimi, riskli alan ve rezerv alan seçimi, her ölçekte planlama, kentsel dönüşüm ve iskan politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması aşamalarında arsa, arazi ve yapı değerleme, hak sahipliğinin tespiti, kira ve yardım bedellerinin analizi, şerefiyelendirme, kamulaştırma ve diğer amaçlarla taşınmaz değerleme ve raporlama çalışmaları,

-Kentsel dönüşüm uygulamaları ve etki analizleri, kaçak yapı ve idari-mali cezaların tespiti, değer esaslı imar uygulamaları,

-İmar tadilatlarının neden olduğu değer artışları ile bunların kamuya kazandırılması, koruma alanları yönetimi, bilgi sistemleri,

-Çevre duyarlı planlama çalışmaları, gayrimenkul bilimleri alanlarında standartların geliştirilmesi ve uygulanması, proje geliştirme ve finansmanı, gayrimenkul sertifikaları, imar hakkı transferi ve toplulaştırılması, gayrimenkul finansmanı ve proje değerleme,

-Kent ekonomisi, kent yönetimi, belediye mevzuatı, yerel yönetimler, arazi ve arsa politikası, imar hukuku ve uygulamaları, değer haritalarının üretimi ve ekonomik ve mali işlerde kullanılması, taşınmaz yönetimi, vergilendirme, toplulaştırma,  kamulaştırma, özelleştirme, kamu taşınmazları yönetimi, taşınmaz bilgi sistemi,

-Kentsel altyapı projelerinin hazırlanması, değerlemesi ve denetimi, proje planlama ve yönetimi ve belediyelerin finansmanı gibi konularda lisansüstü eğitimlerinin her yıl belirlenecek kontenjan dahilinde yaptırılması sağlanacak.

Protokol kapsamında lisansüstü eğitim verilecek personel üniversiteye başvurusunu gerçekleştirdikten sonra yapılacak sınav ve/veya mülakat değerlendirme jürisi tarafından bildirilen adaylardan kontenjan kadar aday seçimi yapılacak.

Protokol ile birlikte üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği içinde bakanlık çalışanlarına bakanlığın faaliyet konusu ile ilgili (çevre yönetimi, kamulaştırma, iskan, konut, dönüşüm, afet yönetimi, korunan alanlar yönetimi, gayrimenkul yatırımları ve finansmanı, değerleme, aktüerya bilimleri, gayrimenkul, imar ve inşaat hukuku gibi) alanlar başta olmak üzere protokol kapsamı ile ilgili gereksinim duyulan bütün alanlarda hizmet içi sertifikalı eğitim programları da uygulanabilecek.

Döner sermaye tarafından karşılanacak olan toplam eğitim giderlerinin 4/1’i kayıt işleminden önce personelimizden 3 eşit taksit halinde veya defaten maaşından kesinti yapılması Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında taahhütname imzalanması halinde işlem yürütülecek.

İdarede kadrolu personel olarak çalışıyor olmak koşullarını sağlayan personel eğitim için başvurabilecek.

·         (http://fenbilimleri.ankara.edu.tr/cdn/appdata/file/Yonetmelikler/AU_Yonetmelik.docx )

http://gayrimenkulgelistirme.fenbilimleri.ankara.edu.tr/tezli-yuksek-lisans/

http://gayrimenkulgelistirme.fenbilimleri.ankara.edu.tr/doktora/

adreslerinden ulaşılabilinir.

Protokol törenine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş katıldı.