BASIN AÇIKLAMASI
05 Mayıs 2017

Bugün SÖZCÜ Gazetesi’nde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlığımız ve bağlı birimlerdeki kiralama, temizlik gibi işlere yapılan ödemeyle ilgili soru önergesine verilen cevap haberleştirilmiş ancak haberde çarpıtmalar yapılarak kamuoyumuz yanlış bilgilendirilmiştir.

“Çevreyi Zengin Etti” başlığı kullanılan haber tam anlamıyla çarpıtma üzerine kurulmuştur. Haberde, yıllar arası karşılaştırmalar yapılırken, merkez teşkilatı harcaması bütün taşra teşkilatı harcaması ile mukayese edilmek suretiyle, çok yüksek meblağlarda harcama artışı olduğu gibi bir algı oluşturulmak istenmiştir.

Örneğin, Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan İller Bankası’nda 2015 yılında sürücülü kiralık araç hizmeti için 1.2 Milyon TL harcanırken 2016 yılında aynı alım 1.4 Milyon TL’ye gerçekleştirilmiştir. Ancak haberde 2015 yılında 1.2 Milyon TL harcanırken 2016 yılında 7.3 Milyon TL harcandığı iddia edilerek yalan haber yapılmıştır. Haberde iddia edilen “7.3 Milyon TL ödendi” ifadesi çarpıtmadır. Sözü edilen rakam İller Bankası’nın Türkiye genelindeki tüm bölge müdürlüklerini kapsamaktadır. Harcamalardaki artış da, asgari ücretin 1000 TL’den 1300 TL’ye yükselmesinden kaynaklanmaktadır.

Söz konusu ihalelerin tamamı açık ihale usulüyle yapılmakta ve Kamu İhale Kurumu’nun internet sayfasında yayınlanmaktadır. Bakanlığımız ile bağlı kuruluşlarında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personel sayısında Maliye Bakanlığı’nın izni dışında 2016 ve 2017 yıllarında sayı artırımı yapılmamıştır.

Kamuoyumuza saygıyla duyurulur.