Faaliyetler
 BASIN AÇIKLAMASI
 Taş Ocaklarına Çevre Ayarı
 Deniz Kirliliğine Sıkı Takip