Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Hibe Başvurusu Toplantısı
18 Ekim 2016

 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında muhtelif proje çalışmaları yürütülmekte olup bu kapsamda Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün faydalanıcı taraf olduğu Türkiye' de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı (CFCU/TR2013/0327.05.01-02 - EuropeAid/138406/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı, Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sitesinde ve Bakanlığımız ana sayfasında yayınlanmıştı.

Bu doğrultuda hibe bileşeninin yer aldığı projenin fişinde bulunan hükümler gereği Hibe Programının genel mahiyeti hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantısı 20 Ekim 2016 tarihinde saat 14:00’da Bakanlığımız 6. Kat toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Hibe teklif çağrısı rehberine ve gerekli dokümanlara erişim için tıklayınız.