39 BİN TEKNEYE MAVİ KART VERİLDİ
39 BİN TEKNEYE MAVİ KART VERİLDİ
28 Temmuz 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen Mavi Kart Sistemi ile yatlar, tekneler gibi Marpol 73/78 Sözleşmesi kapsamı dışında kalan küçük deniz araçları da atıklarını atık kabul tesislerine veriyorlar. Bu atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen web tabanlı bir yazılımla kayıt altına alınıyor. Teknelerin ne kadar atık verdikleri, ne zaman verdikleri, sefer bilgileri gibi veriler bu yazılım yoluyla takip ediliyor ve kontrol altında tutuluyor.

Mavi Kart Sistemi, 05 Ağustos 2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Genelge ile pilot uygulama kapsamında Muğla ve Antalya illerinde uygulanmaya başlandı.  7 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ise ülke genelinde yat limanlarının Mavi Kart Sistemine geçişleri tamamlandı.

Diğer taraftan, balıkçı tekneleri atıklarını balıkçı barınaklarında bulunan atık kabul tesislerine veriyorlar. Balıkçı barınaklarının Mavi Kart Sistemine geçişlerinin tamamlanmasına ilişkin süreç devam ediyor.

2018 yılı ilk altı ayında mavi kart sistemi kapsamında; 192,2 m3 sintine suyu, 14.016,9 m3 çöp, 13.335,2 m3 atıksu turizm ve rekreasyon amaçlı kullanılan tekneler ile balıkçı teknelerinden alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen Mavi Kart tüm yat limanlarında atık kabul işlemlerinde kullanılmasıyla birlikte 2017 yılında 30 bin olan mavi kartlı tekne sayısı 2018 yılı ilk altı ayı itibari ile 39 bine yükselerek yüzde 30 artış sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sürdürülebilir deniz çevresi açısından hem de sosyoekonomik ve ticari açıdan yararlanılan denizlerde uygulamaya alınan “Mavi Kart Sistemi” ile denizlere olumlu katkıda bulunmaya devam ediyor.